Verwendung weltweit, usage worldwide

Meer vrijheid bij nalatenschap, goed voor het goede doel

Vanaf 1 september 2018 wijzigt het erfrecht grondig. Dat is niets te vroeg: ons huidig erfrecht dateert uit de periode van Napoleon, en is daardoor niet meer aangepast aan onze samenleving(svormen). Deze week gaan we in "De inspecteur" en op VRT NWS in op de verschillende facetten van een erfenis.

Belangrijkste aanpassing door de opfrissing van het erfrecht volgend jaar is de grotere vrijheid voor wie z’n nalatenschap regelt via een testament. "Mensen krijgen meer vrijheid en een paar regels die nu heel wat betwisting veroorzaken, zijn scherper gesteld", zo zei Justitieminister Koen Geens vanmorgen in "De inspecteur". Hoe zien de nieuwe regels er concreet uit?

Regelen of niet?

Als u niets op voorhand regelt dan gaat uw nalatenschap verdeeld worden onder uw kinderen, een gelijk bedrag voor ieder kind. Hebt u geen kinderen dan zal het gaan naar andere bloedverwanten. Als u wel een regeling treft op voorhand kan u dat op 2 manieren doen.

Enerzijds met een testament. Hierover beslist u alleen, uw erfgenamen komen dan bij de notaris pas te weten wat in uw testament staat na uw overlijden. Deze manier van werken is redelijk bekend.

Maar u kan met uw kinderen ook afspreken voor de notaris, iets wat mogelijk zal zijn vanaf 1 september 2018. U gaat (voor uw overlijden) samen naar de notaris en u spreekt af wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Op deze manier krijgt u heel wat vrijheid en mogelijkheden. Kinderen die het bijvoorbeeld goed stellen kunnen op deze manier verzaken aan hun deel ten voordele van kinderen die grotere noden of zorgen hebben.

50 procent vrije keuze voor iedereen

Uw kinderen zijn (en blijven) bevoorrechte erfgenamen, ook wel reservataire erfgenamen genoemd. Zij krijgen, ook al regelt u uw erfenis via een testament, altijd een minimaal gedeelte van uw nalatenschap. Vandaag is die reserve afhankelijk van het aantal kinderen dat u hebt. 

Het is de helft als u één kind hebt, twee derde als u twee kinderen hebt en drie vierde als u drie of meer kinderen hebt. Uw aantal kinderen bepaalt dus hoeveel vrije keuze u hebt. 

Dat verandert in de nieuwe regelgeving, want die reserve zal beperkt worden tot de helft, los van het aantal kinderen dat u hebt. 

Dat wil dus zeggen dat u vanaf 1 september 2018 volledig vrij kan beschikken over de helft van uw vermogen.

Goede doelen

Door deze nieuwe regels zullen heel wat mensen ook meer kunnen schenken aan goede doelen. Mensen met 3 kinderen of meer bijvoorbeeld, konden nu maximaal 25 procent van hun vermogen schenken aan goede doelen, ook voor hen is het nu mogelijk om dat te doen met 50 procent van hun vermogen. Minister Geens benadrukt dat het niet in onze traditie ligt om te schenken aan goede doelen, maar dat het voor veel instellingen welkom geld zal zijn. "Al beslis je hier uiteraard zelf over, dat is net de vrijheid die we de mensen willen geven."

Meest gelezen