Recordopbrengst van meer dan 200 miljoen in strijd tegen sociale fraude

De strijd tegen de sociale fraude heeft de eerste tien maanden van dit jaar al 201,2 miljoen euro opgebracht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. "Ons actieplan werkt", zegt staatsecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD).

Vorig jaar bedroeg de opbrengst van de strijd tegen de sociale fraude nog 194 miljoen. Dat bedrag is dit jaar na drie kwartalen al ruim overschreden. De ambitie van staatsecretaris De Backer is om dit jaar zo'n 230 miljoen op te halen.

De grootste stijging van de opbrengst zit bij het terugvorderen van onterecht uitbetaalde uitkeringen. De opbrengst steeg van 38 miljoen vorig jaar naar 56 miljoen. "Dat komt vooral omdat inspectiediensten steeds meer gegevens uitwisselen", zegt De Backer.

Het grootste deel van de opbrengst komt van mensen of bedrijven die hun sociale bijdragen niet correct hebben betaald. Het gaat dan om zwartwerk, schijnzelfstandigen en sociale dumping.  

Extra inzet en gerichte controles hebben geleid tot een recordopbrengst

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude

De staatsecrataris heeft met een actieplan de focus gelegd op de grote sociale dumping in de bouw- en transportsector. "We hebben ook extra ingezet op schijnzelfstandigheid en uitkeringsfraude. De laaste maanden hebben we bijna 100 extra inspecteurs aangeworven en we laten verschillende diensten beter samenwerken.  Dat alles samen heeft geleid tot deze goede resultaten."

De laatste jaren stegen de inkomsten van de strijd tegen de sociale fraude al spectaculair: van 78 miljoen in 2010 tot dus 193,8 miljoen vorig jaar. De staatssecretaris hervormde de inspectiediensten en linkte de databanken van verschillende diensten. Door het samenwerken van diensten zoals het RIZIV, de RVA en ziekenfondsen, komen misbruiken ook sneller aan het licht.  Controles vonden meer buiten de kantooruren plaats.

De Backer vindt dat een sterk beleid tegen sociale fraude belankrijk is om ervoor te zorgen dat de solidariteit in de sociale zekerheid overeind blijft en elke euro correct wordt besteed.

Meest gelezen