Rotterdamse agente mag hoofddoek dragen in combinatie met politie-uniform, oordeelt mensenrechtencollege

Een Rotterdamse agente moet een hoofddoek kunnen dragen terwijl ze in uniform aan het werk is. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens, een onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten in Nederland, bepaald. De vrouw stapte naar het college omdat ze zich gediscrimineerd voelde.

Foto: Britse agente met hoofddoek

De vrouw is een administratief medewerkster op het servicecentrum van de politie van Rotterdam. Ze neemt aangiftes en meldingen op via de telefoon of via een videoverbinding. Bij haar werk mag ze een hoofddoek dragen, maar niet in combinatie met een uniform. Terwijl haar collega's in uniform werken, draagt zij burgerkleding.

De vrouw vond dat de politie zich schuldig maakte aan discriminatie en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens, dat haar nu bijtreedt. Volgens het College moet de vrouw een uniform in combinatie met een hoofddoek kunnen dragen, zoniet maakt de politie "een verboden onderscheid op grond van godsdienst".

Iedereen weet dat de nationale discussie over het dragen van hoofddoeken bij de politie losbarst

Voorzitter van de grootste politievakbond ACP

De politie verbiedt medewerkers om in combinatie met het uniform een hoofddoek te dragen om twee redenen: voor de veiligheid van de medewerkers, en om te vermijden dat de politie als niet-objectief wordt gezien.

Volgens het College gelden beide argumenten niet in dit geval. De veiligheid van de vrouw is niet in het gedrang, want ook videoaangiftes neemt ze op in een ruimte apart van de burger. Het tweede argument is volgens het College maar in beperkte mate aan de orde. De vrouw verricht administratief werk: ze bepaalt niet wat er met de aangiftes gebeurt. Hoewel ze bij video-opnames wel degelijk in beeld komt, laat het korps haar ook nu al werken met hoofddoek. "Hoewel zij dan burgerkleding draagt, is zij op dat moment onmiskenbaar als politieambtenaar bij de burger in beeld", oordeelt het College.

De uitspraak van het College is niet bindend, maar wel gezaghebbend. "Deze uitspraak gaat om een op zichzelf staand geval, maar iedereen weet dat hiermee de nationale discussie rond het dragen van hoofddoeken bij de politie losbarst", reageert de voorzitter van de grootste Nederlandse politievakbond ACP bij AD.nl, de website van het Algemeen Dagblad.

Meest gelezen