Artificiële intelligentie doet banen verdwijnen, maar creëert er minstens evenveel nieuwe 

Door de toenemende automatisering en de opkomst van artificiële intelligentie (AI) zouden tegen 2030 tot 21 procent van de huidige banen in België kunnen verdwijnen. Maar als België de overgang goed aanpakt en zijn rol als digitale voorloper blijft spelen, kunnen er nog meer nieuwe jobs bij komen. Dat stelt een rapport van consultant McKinsey.

De opkomst van gerobotiseerde machines die niet alleen programmeerbaar zijn, maar ook kunnen bijleren, kan de komende decennia de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Die evolutie kan gevolgen hebben voor 94 procent van alle banen, zegt McKinsey.

Meestal zal een werknemer zijn job anders invullen. Bepaalde routinematige taken worden geautomatiseerd en vervangen door andere taken, waarvoor de werknemer ook nieuwe vaardigheden nodig heeft. Het gaat volgens het rapport vooral om technische, creatieve, probleemoplossende en sociale vaardigheden.

Een aantal werknemers zal ook zijn baan zien verdwijnen. In België zou tot 21 procent van de banen voor meer dan 70 procent automatiseerbaar zijn en dus bedreigd. Vooral banen van lager en middelhoog opgeleide mensen zouden kunnen verdwijnen. Vooral in transport, maakindustrie en handel.

België moet rol van digitale koploper behouden

Maar er is ook een keerzijde. Automatisering en artificiële intelligentie leiden tot een hogere productiviteit en creëren ook nieuwe banen. De machines ontwerpen, bouwen, onderhouden, bijvoorbeeld, of juristen die zich specialiseren in alles wat met AI te maken heeft. Dat leidt tot meer economische groei - McKinsey spreekt van 1 procent extra groei van het bruto binnenlands product tegen 2030.

Het is volgens de consultant mogelijk méér banen te creëren dan er verloren gaan. Zelf spreekt hij van "een nettogroei van de toekomstige banenvraag met 1 procent of 40.000 jobs tegen 2030".

België moet dan wel zijn rol van digitale koploper behouden, door bijvoorbeeld innovatie te stimuleren, in de juiste opleidingen en vormingen te voorzien, en nodige aandacht te hebben voor cyberveiligheid en privacy. Als dat níet gebeurt, "kan dit leiden tot een stijging van de werkloosheid en/of een lagere bbp-groei in België", besluit McKinsey.  

Meer lezen?

Meest gelezen