Video player inladen...

Belgische en Franse truckers protesteren samen tegen sociale dumping. Vertraagd verkeer vanuit Frankrijk

De transportvakbond ACV-Transcom voert samen met alle Franse transportvakbonden en de Europese Transportwerkers' Federatie (ETF) actie aan de Belgisch-Franse grens. De truckers protesteren tegen het voorgestelde 'mobiliteitspakket' van de Europese Commissie. Dat schiet tekort in de strijd tegen sociale dumping, zeggen ze, en verbetert de levens- en arbeidsomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs niet.

De vrachtwagenchauffeurs zijn niet van plan om vanmorgen het verkeer op de E17 te blokkeren. Ze komen samen op het parkeerterrein in Rekkem en delen daar pamfletten uit aan de truckers. Vanuit de richting van Frankrijk is er wel vertraagd verkeer. Daar houdt de politie het verkeer op de E17 op, zodat de vrachtwagens erg traag voorbij Rekkem rijden en daar hun pamflet van de vakbonden kunnen aannemen.

Europa heeft een pakket nieuwe regels klaar voor de transportsector.  De belofte daarvoor werd twee jaar geleden al gedaan, en de bedoeling is om wantoestanden in de sector aan te pakken. Sociale dumping, hoge werkdruk, oneerlijke concurrentie en slechte leef- en werkomstandigheden zijn de grootste problemen waarmee truckers en autocarchauffeurs te maken krijgen.

Maar de maatregelen voldoen niet, zegt ACV-transcom. Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg: "Als die regels worden aangenomen, zal de werkgever meer bevoegdheden krijgen om de wekelijkse rust- en rijtijden te bepalen en om de chauffeurs veel meer uren achter het stuur te zetten. Maar een vermoeide vrachtwagenchauffeur brengt ook de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar!" De werkgever zou ook het recht hebben om voor de eerste drie dagen niet meer te betalen dan het loon van het land van herkomst, voor wie binnen een periode van een maand in een ander EU-land werkt. En hij zou niet meer verplicht zijn om de reis- en verblijfkosten te betalen die de chauffeur maakt voor het nemen van de wekelijkse rust in de woonplaats. 

Volgens de vakbonden werkt het plan van Europa sociale dumping net in de hand, en geeft het transportbedrijven een vrijgeleide om slechte werkomstandigheden als normaal te gaan beschouwen. 

 

Meest gelezen