De erfenissprong maken, wat en hoe?

Met de erfenissprong kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders, op voorwaarde dat de kinderen zelf die erfenis verwerpen. Voorlopig was het enthousiasme voor de erfenissprong eerder beperkt, maar dat zou wel eens kunnen veranderen.

Het principe van de erfenissprong is eenvoudig: ervende kinderen verwerpen vrijwillig hun erfenis ten voordele van hun eigen kinderen. Daardoor komt de erfenis van de grootouders rechtstreeks toe aan de kleinkinderen, een jongere generatie die dat geld op dat moment vaak beter kan gebruiken. 

Probleem is dat de erfenissprong de kleinkinderen vaak met een fiscale kater opzadelde. De erfbelasting is in ons land progressief: op de eerste 50.000 euro moet er 3% erfbelasting worden betaald, van 50.000 euro tot 250.000 euro is dat 9% en vanaf 250.000 euro is dat 27%. Door de erfenis over verschillende kleinkinderen te verdelen zouden zij in een lagere belastingschaal vallen en minder belasting moeten betalen. Maar tot nu toe is er ook de regel dat er door de erfenissprong geen fiscaal verlies mag zijn voor de schatkist. Daardoor moeten kleinkinderen vaak meer erfbelastingen ophoesten dan eigenlijk zou moeten. Maar dat verandert binnenkort.

2018

Onlangs besliste de Vlaamse regering de erfenissprong interessanter te maken door dit fiscale nadeel van de erfenissprong weg te werken. Kleinkinderen die via de erfenissprong erven zullen vanaf volgend jaar de gewone tarieven moeten betalen. Op die manier hoopt de Vlaamse regering dat de techniek van de erfenissprong ook vaker gebruikt zal worden.

Beperkingen

Maar de erfenissprong heeft ook een aantal beperkingen:

  •  De beslissing voor die erfenissprong ligt bij de ervende kinderen. Zij moeten eerst de nalatenschap van hun ouders verwerpen, om er zo voor te zorgen dat hun kinderen de erfenis van de grootouders kunnen krijgen.
  • Het is daarbij alles of niets. Het is niet mogelijk om de erfenis slechts voor een deel te verwerpen. Als ervende kinderen voor een erfenissprong afstand doen van de erfenis van hun ouders nemen ze er volledig afstand van.
  • Een testament kan daarom een oplossing zijn. Via een testament kan u als grootouder zelf regelen dat zowel uw kinderen als uw kleinkinderen een deel van uw nalatenschap krijgen. Aangezien beiden enkel erfbelasting betalen op het deel dat ze krijgen, is dat ook fiscaal interessant. Houd er wel rekening mee dat uw kinderen recht hebben op een vast deel van de erfenis. Maar er wordt gesleuteld aan het erfrecht waardoor ook de keuzevrijheid daarbij in de toekomst wat groter zal worden.

Meest gelezen