Drie keer meer mensen goedkoop naar de dokter dankzij belactie

Het christelijk ziekenfonds heeft de voorbije twee jaar gericht leden aangeschreven met een laag inkomen die mogelijk in aanmerking kwamen voor een verhoogde tegemoetkoming. Daardoor kan 15 procent van hen nu goedkoop naar de dokter. Dat zijn er drie keer meer dan vroeger.  

Veel mensen met een laag inkomen weten niet dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Met zo'n tegemoetkoming betalen ze minder bij de dokter en de apotheker, maar ook voor een verblijf in het ziekenhuis. Bij de huisarts bijvoorbeeld betalen ze 1 euro remgeld in plaats van 4 euro. Daarnaast kunnen ze ook goedkoper rijden met het openbaar vervoer en goedkoper telefoneren.

Omdat veel mensen hier recht op hebben, maar het niet aanvragen uit onwetendheid, startte het christelijk ziekenfonds twee jaar geleden een actieve bel- en schrijfcampagne. Op basis van de gegevens van de fiscus contacteerde het 149.000 leden.

"Zij kregen een uitnodiging om een onderzoek naar hun inkomen te starten, want de fiscus weet natuurlijk niet alles", vertelt Luc Van Gorp, voorzitter van de CM. Uiteindelijk kregen 22.200 mensen een verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn er drie keer meer dan vroeger toen er niet gericht werd gesensibiliseerd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.  

Nog werk aan de winkel

Het is een goede zaak dat we meer mensen bereiken, zegt Van Gorp, "want het gaat hier over een groep met een laag inkomen die totnogtoe te veel betaalde voor zijn  gezondheidszorg. Voor deze mensen is de kostprijs vaak een drempel om bij de dokter of de tandarts langs te gaan. De verhoogde tegemoetkoming maakt voor hen een wezenlijk verschil uit."

Toch is er nog flink wat werk aan de winkel, beseft de CM-voorzitter. Want ondanks herhaalde oproepen zijn er nog altijd heel wat mensen die geen inkomensonderzoek aanvragen. "Soms omdat ze bijvoorbeeld een stuk grond hebben liggen en beseffen dat ze niet in aanmerking komen. Maar evengoed zijn er leden die wel degelijk recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, maar denken dat het niet de moeite loont om het aan te vragen", zegt Van Gorp.  De CM-topman is dan ook van plan om de bel- en schrijfactie ook in de toekomst voort te zetten.  

Meest gelezen