Half miljoen euro voor zeven traumapsychologen in OKAN-onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voorziet 500.000 euro voor de verlengde inzet van zeven trauma-psychologen in het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Veel van die anderstalige kinderen komen uit conflictgebieden zoals Irak en Syrië en hebben nood aan extra begeleiding en ondersteuning.

Door de vluchtelingencrisis was er de voorbije jaren een sterke stijging van anderstalige nieuwkomers. Met 5.263 ligt het aantal OKAN-leerlingen dit jaar wat lager dan de piek in oktober 2016 (6.542), maar het blijft een grote stijging tegenover oktober 2014 (3.557).

De Vlaamse regering nam op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits al verschillende maatregelen om de stijging op te vangen. Zo krijgt elke school bijvoorbeeld een toelage van 950 euro per extra anderstalige kleuter, worden er per provincie in traumapsychologen voorzien en verviervoudigde het aantal vervolgschoolcoaches in het secundair onderwijs.

Wat de traumapsychologen betreft, maakt minister Crevits een half miljoen euro vrij om de werking dit schooljaar te verlengen. De minister wijst erop dat bijna de helft van de anderstalige nieuwkomers uit Afghanistan, Syrië of Irak komt. Niet zelden komen zij uit conflictgebieden. Minister Crevits: "Ze kampen met angsten en depressies waardoor naar school gaan niet de voornaamste prioriteit is. Om hen te helpen om deze traumatische ervaringen te verwerken, investeren we daarom 500.000 euro in traumapsychologen."

Meest gelezen