Mypension.be op pc, smartphone of tablet raadpleegbaar

De site mypension.be is helemaal vernieuwd. Je kan niet alleen via de computer, maar nu ook via tablet of smartphone inloggen om een stand van zaken te krijgen over je  pensioengegevens. De site is populair: al meer dan 160.000 mensen zijn er vandaag naartoe gegaan. Maar wat krijg je te zien en hoe betrouwbaar zijn die gegevens?

Mypension.be werd gelanceerd in januari 2016. Bij de start kon je enkel je pensioendatum opzoeken. Sinds oktober 2016 kan je ook zien hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd via aanvullende pensioenplannen, de zogenoemde tweede pijler. Vanaf nu vind je er ook een raming van je toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pensioenpijler dus. Sinds de lancering van mypension.be hebben al 1.124.237 Belgen hun pensioendatum opgezocht. 884.684 van hen zijn  45-plussers.

Mypension.be gaat mee met zijn tijd en is vanaf nu ook op smartphone of tablet via een mobiele app raadpleegbaar. Om mobiel in te loggen, heb je een eenmalige beveiligingscode die je kan aanvragen via www.csam.be. Inloggen op pc gebeurt met een e-idkaart, een kaartlezer en een pincode.

Welke gegevens staan op mypension.be?

Wie inlogt, krijgt twee belangrijke data te zien: de  datum waarop je ten vroegste met vervroegd pensioen kunt gaan en de wettelijke pensioendatum. Daaronder  staan de geraamde bedragen van wat je op die pensioendatum als wettelijk pensioen zal ontvangen.  Al snel wordt duidelijk dat iemand die vervroegd met pensioen gaat snel zo'n 50-60 euro per maand minder zal hebben dan wanneer hij of zij tot aan zijn wettelijke pensioenleeftijd doorwerkt. 

Hoe correct is de berekening?

Er zijn vier belangrijke factoren die de correctheid van de ramingen beïnvloeden", zegt Johan Janssens, adjunct administrateur-generaal bij de federale pensioendienst. 

  1. De huidige wetgeving

Mypension.be berekent het wettelijk pensioen altijd volgens de huidige pensioenwetgeving.   Bij toekomstige aanpassingen zal de berekening op mypension.be altijd onmiddellijk worden aangepast. 

2. Loopbaangegevens

Voor de loopbaangegevens,  is mypension.be afhankelijk van gegevens die de werkgevers doorgeven. Zijn die niet correct of onvolledig , dan wordt het berekende bedrag beïnvloed.  Johan Janssens raadt iedereen aan om zijn loopbaangegevens op mypension.be te controleren. "Als er fouten zijn, kan je die via het contactcenter van de pensioendienst laten  rechtzetten.

3. De veronderstelde toekomstige loopbaan

Mypension.be gaat uit van de huidige situtatie en trekt die door naar de toekomst.  Ben je  nu voltijds aan de slag,  dan gaat de berekening ervan uit dat je  tot aan je pensioen voltijds blijft werken.  Wie van plan is om meer of minder te gaan werken, kan nog geen simulatie krijgen van de invloed daarvan op het pensioenbedrag. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst wel nog mogelijk zal worden. Je zal dan loopbaankeuzes kunnen ingeven en het gevolg daarvan voor je pensioen meteen zien.

4. Bedragen volgens de huidige waarde 

De pensioenbedragen die je ziet, zijn niet aangepast aan een toekomstige stijging van de levensduurte of aanpassingen aan de index.

Meest gelezen