Proces douane tegen Omega Diamonds moet worden overgedaan

Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het Antwerpse hof van beroep in de zaak van de douane tegen Omega Diamonds verbroken. Het Gentse hof van beroep moet de zaak nu opnieuw behandelen. De federale overheidsdienst Financiën was naar het Hof van Cassatie gestapt. Ze was het er niet mee eens dat de miljardenclaim van de douane tegen Omega Diamonds werd afgewezen. 

Het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Volgens de douane gebruikte het bedrijf valse invoerdocumenten. Daarin stond onvolledige en onjuiste informatie over de oorsprong, waarde en leverancier van de diamanten.

Het hof wees de claim tegen het diamantbedrijf en elf medebeklaagden op 25 januari af. Net zoals de rechter in eerste aanleg oordeelde ook het hof van beroep dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht. Maar de federale overheidsdienst Financiën diende een cassatieberoep in. 

Het Hof van Cassatie heeft nu het arrest verbroken. Volgens het Hof heeft het Antwerpse hof een te beperkt onderzoek gevoerd naar de feiten. Over het hele dossier moet nu opnieuw gepleit worden voor het Gentse hof van beroep.    

Meest gelezen