Videospeler inladen...

Crevits zegt niet doof te zijn voor de verzuchtingen van de schooldirecteurs

 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is niet doof voor de vraag van de directeurs in het basisonderwijs naar extra omkadering. Ze belooft maatregelen in het plan basisonderwijs dat in opmaak is en wil de kwestie ook meenemen in de lopende cao-gesprekken. Dat heeft ze gezegd in het Vlaams Parlement. 

De directeurs van de katholieke basisscholen zijn teleurgesteld in hun koepel en in Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), schrijft De Standaard. Ze klagen onder meer over de slechte omkadering en te hoge werkdruk.     

Er is ook kritiek op het feit dat er tijdens de cao-onderhandelingen wél geld wordt uitgetrokken voor loonsverhogingen, terwijl er volgens Lieven Verkest  van de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs vooral nood is aan een betere ondersteuning.

Crevits erkent dat er een onevenwicht is in de omkadering tussen het secundair en het basisonderwijs. Dat is ook niet nieuw. Ze wijst er wel op dat de vraag naar extra omkadering voor directeurs in het basisonderwijs al 20 jaar op tafel ligt. "We zijn er met zijn allen niet in geslaagd om die omkadering beter te maken", zegt ze.

De minister belooft om de betere omkadering van de schooldirecteurs mee te nemen in het plan basisonderwijs dat nu wordt opgemaakt. Daarnaast zal de kwestie ook besproken worden in de pas opgestarte cao-gesprekken. "Laat ons het gesprek blijven voeren en komen tot een evenwichtig pakket aan maatregelen met ook budgettaire vooruitzichten", aldus Crevits.

Meest gelezen