Geduld bij directeurs basisscholen is op

Directeurs van Vlaamse basisscholen hebben vorig jaar massaal afgehaakt. In bijna 2 op de 5 Vlaamse basisscholen stopte de directeur er vorig jaar mee, blijkt uit cijfers van Het Laatste Nieuws. Een groot deel van hen blijft thuis wegens ziekte. De schooldirecteurs vragen nu aan minister-president Bourgeois om dringend geld op tafel te leggen om hen te ondersteunen.  

Voor de schooldirecteurs van het basisonderwijs is de maat meer dan vol. "Het water staat niet aan de lippen, maar erover", zegt algemeen directeur Jean Marie van Gavere, van basisschool Sint-Gabriel in Boechout in 'De Ochtend' op radio 1 : "Al jaren horen we beloftes over extra geld voor de basisscholen, maar er komt niks. Nochtans, als je vergelijkt met de middelen die naar het secundair onderwijs gaan, dan is het duidelijk dat wij ondergefinancierd worden."

Volgens de directeur komt daar ook nog eens de stijgende werkdruk boven op. De verhalen over de schooldirecteur als manusje-van alles zijn intussen welbekend. De basisschooldirecteurs vragen dan ook al langer extra ondersteuning voor al hun taken, bijvoorbeeld een administratieve hulp of geld om onderhoudsklussen te klaren. Maar ook hier zien ze na al die jaren nog altijd geen verandering. "De minister heeft opnieuw een studie besteld naar de stress en werkdruk bij directeurs. Maar we kennen intussen wel de problematiek, waarom dan een nieuwe studie?" luidt het wanhopig.  

Ontgoocheld in de minister en de koepel

De schooldirecteurs zijn ontgoocheld in de minister van onderwijs, Hilde Crevits. Maar ook de koepel van het katholieke onderwijs kan volgens hen meer doen. "Die moet meer met de vuist op tafel slaan", zegt directeur Van Gavere.  Onderwijsminister Crevits is onderhandelingen gestart over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met de onderwijsbonden. Die pleiten voor een loonsverhoging voor àl het onderwijspersoneel. Maar wij hebben niet meteen meer loon nodig, wel meer ondersteuning, zeggen de directeurs.  

Oproep aan de hele Vlaamse regering

Ook Lieven Verkest van de directiecommissie katholiek basisonderwijs kaart al jaren het probleem aan. Minister Crevits doet wel degelijk inspanningen, zegt hij, en werkt aan een actieplan basisonderwijs. Maar om dat mogelijk te maken, moet er geld op tafel komen. En daarom wenden we ons nu rechtstreeks tot Vlaams minister-president Geert Bourgeois, zegt Verkest :  "wij vragen aan de voltallige Vlaamse regering en alle politieke partijen om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en in voldoende middelen te voorzien voor het basisonderwijs zodat de minister tegemoet kan komen aan de noden van dat basisonderwijs."

Bourgeois bereid tot gesprek

Vlaams minister president-Bourgeois" neemt kennis van de bezorgdheden" van de directeurs basisonderwijs en wil de problemen bespreken in de ministerraad.  Bourgeois wijst er wel op dat er al veel extra middelen zijn vrijgemaakt voor het Vlaamse onderwijs, maar hij wil samen met de onderwijsminister en de andere regeringspartners onderzoeken welke uitdagingen het meest prioritair zijn.  

Ook de koepel van het katholiek onderwijs heeft intussen gereageerd. Topman Lieven Boeve wijst erop dat het katholiek onderwijs de eis voor meer ondersteuning voor de directeurs voluit ondersteunt. Samen met de andere werkgevers in onderwijs hebben we dit op tafel gelegd bij de gesprekken over een nieuwe CAO, zegt Boeve. Het katholiek onderwijs berekende dat daarvoor minimaal 200 miljoen euro nodig is voor de bijna 2.600 basisscholen die Vlaanderen telt. De koepels hebben daarnaast ook meer loon gevraagd voor de directeurs, zodat ze kunnen betaald worden zoals in de prive-sector gangbaar is.  

Meest gelezen