Wat als de erfenis door schulden een vergiftigd geschenk is?

Een hele week buigen VRT NWS en De Inspecteur op Radio 2 zich over erfenissen. Bij zo'n nalatenschap denken we per definitie aan het erven van bezittingen van een nabestaande. Maar wat als er alleen schulden zijn? Of wat als u er geen idee van hebt of de erfenis door schulden een vergiftigd geschenk kan zijn?

Door een nalatenschap te krijgen, erft men alle goederen van een overledene. En dat zijn lang niet alleen inkomsten, maar soms ook schulden, zoals openstaande leningen of kredieten of niet-betaalden leningen. In dat geval worden de inkomsten eerst gebruikt om die schulden terug te betalen, en wat overblijft gaat dan naar de erfgenamen. 

Maar het gebeurt af en toe ook dat de schulden groter zijn dan de inkomsten, zo zei notaris Marie Kestelyn in "De Inspecteur". In dat geval is de nalatenschap dus negatief en erft u dus die schulden. Maar in dat geval kunt u er ook voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Dat moet u dan laten weten aan de notaris.

Weet wat je erft

Vaak is een erfgenaam goed op de hoogte van de financiële situatie van de overledene, en kan hij zelf inschatten wat de impact is op de erfenis. Maar er zijn ook situaties waarbij dat helemaal niet het geval is: bij een erfenis van een familielid waar u al jarenlang geen contact meer mee had, bijvoorbeeld. 

De notaris kan u in dat geval een idee geven, maar als u twijfelt, kunt u ook vragen de erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dan zal de notaris een uitgebreide inventaris opmaken van alle goederen in de nalatenschap. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van wat de erfenis met zich mee zal brengen. Daardoor zullen de schuldeisers u alleen kunnen aanspreken voor het deel van de bezittingen en zult u de schulden van de overledenen niet uit eigen zak moeten betalen. Die procedure brengt wel best wat extra notariskosten met zich mee.

Meest gelezen