VRT NWS

"1 op de 3 werknemers ondervindt ongewenst gedrag op de werkvloer"

Het afgelopen jaar heeft één op de drie werknemers te maken gekregen met pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van Mensura. De externe preventiedienst bevroeg via een vragenlijst meer dan 10.000 personen over psychosociale factoren op het werk.

Agressie, fysiek of verbaal, komt het vaakst voor: een kwart gaf aan hier het voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13 procent). Twee procent kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van ongewenst gedrag dan mannen: 37 procent van de ondervraagde vrouwen zei het afgelopen jaar daar minstens één keer mee geconfronteerd te zijn, tegenover 32 procent bij de mannen. Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens hun werk: 27 procent kreeg het voorbije jaar te maken met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag, tegenover 38 procent in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst scoort.

Werkgevers zijn sinds 2014 verplicht om een preventiebeleid op te stellen ter bestrijding van psychosociale risico's op de werkvloer. Mensura pleit voor een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen, en dringt er ook op aan het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken.

Volgens Heidi Henkens, psychologe bij de externe preventiedienst, moeten werknemers ook hun grenzen durven stellen. "Zodra er gevoelens van ongemak, irritatie of angst zijn, is het belangrijk dat slachtoffers dat aangeven en duidelijk maken dat grenzen worden overtreden. Mensen die ongewenst gedrag ervaren, moeten hierover kunnen praten met een vertrouwens­persoon binnen de organisatie of met een preventieadviseur."

Meest gelezen