Jonas Hamers / ImageGlobe

U hebt geërfd, hoe zit het met de erfbelasting?  

Wie erft, moet op die erfenis erfbelasting betalen. Hoeveel die belasting bedraagt, hangt af van hoe groot de erfenis is en wat de band is met de overledene. Voor familieleden in recht lijn is de erfbelasting het laagst, voor wie geen bloedverwant is de belasting het hoogst en kan die oplopen tot 65 procent.

Erven is niet alleen een emotionele kwestie, het is ook vaak fiscaal complex. Aan de erfbelasting valt in elk geval niet te ontkomen. Wie erft, moet ook langs de fiscus passeren. De vroegere successierechten zijn nu een Vlaamse bevoegdheid en worden vandaag de erfbelastingen genoemd.

De tarieven van die erfbelasting zijn om te beginnen afhankelijk van de band met de overledene. Daarnaast zijn ze progressief en hangen ze af van het totaalbedrag van de nalatenschap. Hoe hoger het bedrag, hoe meer erfbelasting op dat deel zal betaald moeten worden.

Voor erfenissen in de rechte lijn (tussen partners, ouders en kinderen of stiefkinderen) zijn dit de tarieven:

Concreet: een kind dat 100.000 euro erft van zijn ouders betaalt daar 6.000 euro erfbelasting op.

Voor erfenissen tussen broers en zussen zijn dit de tarieven:

Concreet: een broer die 100.000 euro erft van zijn zus betaalt daar 36.250 euro erfbelasting op.

Voor erfenissen tussen anderen zijn dit de tarieven

Concreet: een neef die 100.000 euro erft van zijn nicht betaalt daar 47.500 euro erfbelasting op.

In "De Inspecteur" noemt Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) die hoge tarieven, zeker bij erfenissen tussen anderen, “niet meer van deze tijd en ook onrechtvaardig”. De hervorming van de erfbelasting wordt afgestemd op de hervorming van het erfrecht. Die gaan in op 1 september 2018 en Tommelein wil tegen die tijd ook de nieuwe erfbelasting rond hebben.

Meest gelezen