Video player inladen...

ACV naar rechtbank tegen pensioenhervorming: "Dit is contractbreuk"

De christelijke vakbond ACV stapt naar de rechter tegen de pensioenhervorming die gisteren in het parlement is goedgekeurd. Dat zegt voorzitter Marc Leemans. "Dit is contractbreuk tegen heel veel mensen."

Volgens Leemans gaat het om "tienduizenden mensen" die vroeg zijn beginnen te werken, maar die aan het einde van hun loopbaan in brugpensioen zijn gegaan of werkloos zijn geworden.

"Zij gaan die jaren niet meer kunnen gebruiken voor hun pensioen", zegt de ACV-voorzitter. "Dat zal hen toch een paar honderd euro per jaar schelen in hun pensioen. Dat kan voor ons niet en daarom stappen we naar de rechtbank."

Momenteel loopt er al een klacht over de pensioenen bij het Grondwettelijk Hof. De drie vakbonden ACLVB, ACV en ABVV vonden het niet kunnen dat de pensioenleeftijd verhoogd is tot 67 voor werknemers, ambtenaren en onderwijzend personeel.

Waardenloos en normenloos

Marc Leemans was ongemeen scherp voor het huidige beleid, in het bijzonder voor N-VA en Open VLD. Zo hekelde hij de beslissing om tot 6 000 euro te kunnen bijverdienen, zonder enige sociale bescherming. Leemans noemt het 'schabbeljobs', zonder kwaliteitscriteria.

"Via 'vrijwillige' overuren, flexi-jobs en digitale platformen vallen we terug richting de negentiende-eeuwse arbeidsvormen van stuk- en taakloon. Daens keert zich om in zijn graf." Zo hakte Leemans in op de maatregelen van de regering die bedoeld waren om onze economie te stimuleren.

Pamperbeleid

Alle sociale voorstellen worden door deze regering van tafel geveegd, omdat ze zogezegd onbetaalbaar zouden zijn, zegt Leemans. Maar bedrijven en rijken worden, volgens hem, gepamperd. "Van Overtveldt weigert, tegen Europa in, om meer dan 700 miljoen onterechte belastingsvermindering terug te vragen aan 40 sterke bedrijven", beweert Leemans. "Bedrijven kregen in 2015 niet minder dan 13,8 miljard subsidies; dat is meer dan de 13,7 miljard belasting die ze betalen.

Ook Gwendolyn Ruten krijgt ervan langs. "Zij wil een tax-cut. Terwijl de tax-shift dat al is, want de financiering ervan berust op een ongedekte cheque van drie miljard. De tax-shift die wij tax-misser noemen, want volgens de Nationale Bank heeft die amper 7 800 jobs opgeleverd. 

Meest gelezen