© Bernal Revert - creative.belgaimage.be

Criminaliteitscijfers in België blijven dalen

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de politie 206.588 criminele feiten geregistreerd. Dat zijn er ruim 17.000 minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft De Tijd op basis van de criminaliteitsstatistieken van de federale politie. Die dalende trend is niet nieuw: al voor het zesde jaar op rij dalen de cijfers. 

De criminaliteitscijfers in België zijn nog nooit zo laag geweest. In de eerste drie maanden van dit jaar registreerde de politie 206.588 criminele feiten, ruim 17.000 minder dan dezelfde periode in 2016. Toen telden de statistieken nog 223.686 criminele feiten.

De dalende tendens zet zich in alle delen van ons land verder. Vooral in de categorie "diefstal en afpersing" zakken de cijfers sterk: van 83.318 in de eerste drie maanden van 2016 naar 76.432 in de eerste drie maanden van 2017. Wat wel stijgt, is de cybercriminaliteit.

Is er minder criminaliteit? Of zijn er andere verklaringen voor de dalende trend?

Hoe kunnen de cijfers - en dan vooral de dalende trend die zich sinds 2011 manifesteert- verklaard worden? Eerst en vooral is ons land niet het enige land waar dit fenomeen zich voordoet. Men spreekt van een "international crime drop". Een van de mogelijke verklaringen is dat camera's, bewaking en preventie het steeds moeilijker maken om misdrijven te plegen. En ook de terreurdreiging - en de bijhorende veiligheidsmaatrefelen - die ons land de laatste maanden/ jaren kent, kan een impact gehad hebben.

Ook de toename van"online" criminaliteit kan de daling - mee - verklaren (dat zien we ook terug in de cijfers). Daders van cybercriminaliteit zijn minder zichtbaar en slachtoffers zijn vaak terughoudener om aangifte te doen: schaamte speelt hier zeker een rol en de "schade" lijkt vaak klein. De politie sluit ook niet uit dat mensen in het algemeen minder aangifte doen van criminele feiten.

Meest gelezen