imago stock&people

De nieuwe pensioenhervorming: langer werken = meer pensioen

De Kamer heeft donderdag de pensioenhervorming goedgekeurd. Rode draad daarin: wie langer werkt, krijgt meer pensioen. Volgens minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) zal het gemiddelde pensioen toenemen en zullen met name vrouwen een hoger pensioen krijgen. De vakbonden zijn niet zo euforisch.

De pensioenhervorming van de regering-Michel in tien punten.

  1. We gaan langer werken: tot 66 (vanaf 2025) en tot 67 (vanaf 2030). Een volledig pensioen krijg je na 45 jaar loopbaan. Die loopbaanduur is het belangrijkste ijkpunt, want je zal in feite ergens tussen je 60 en 67 met pensioen kunnen. 
  2. Wie meer dan 45 jaar werkt, bouwt extra pensioenrechten op. Nu is dat niet zo. Het systeem geldt voor wie vanaf 2019 met pensioen gaat. 
  3. Er is een 'maar' bij het vorige punt: wie 45 jaar gewerkt heeft en dan met brugpensioen gaat of werkloos wordt, bouwt geen extra pensioenrechten meer op. Volgens de christelijke vakbond ACV betekent dat minder pensioen voor wie op jonge leeftijd is beginnen te werken (tot meer dan 100 euro per maand). Volgens minister Bacquelaine (MR) zal het zo'n vaart niet lopen (een verlies van 13 euro per maand voor een gemiddeld loon) en kun je na 45 jaar ook gewoon met pensioen.
  4. Zware beroepen: er is nog geen beslissing over de lijst, maar ook hier zal gelden dat wie langer werkt een hoger pensioen krijgt.
  5. Het statuut van vastbenoemde ambtenaar verdwijnt, dus ook het hogere pensioenen van die ambtenaren (contractuele ambtenaren hebben hetzelfde pensioen als werknemers). 
  6. SWT’ers (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), de vroegere bruggepensioneerden, zullen minder pensioen opbouwen. 
  7. Ook langdurig werklozen zullen minder pensioen opbouwen. Dat is nu ook al zo, maar het wordt nog minder. Langdurig werklozen zullen sneller terug vallen op de minimumberekening van het pensioen. 50-plussers krijgen een uitzondering omdat ze moeilijker aan werk geraken.  Hier geldt het spiegelbeeld van 'meer werken is meer pensioen', namelijk 'minder werken is minder pensioen'. 
  8. De minimumpensioenen blijven gegarandeerd.
  9. Het systeem van studiejaren die meetellen voor het pensioen verdwijnt. Je zal nog wel studiejaren kunnen ‘kopen’ om ze te laten meetellen voor je pensioen. Voor sommigen kan dat interessant zijn. Het wordt een beetje rekenen.
  10. De kers op de taart: het pensioen met punten (in principe vanaf 2025, maar de wet is er nog niet). Een gewerkt jaar zal gelden voor één punt. Met 45 punten mag je op pensioen. Zware beroepen krijgen meer punten, wie werkloos is minder punten. 

Meest gelezen