Video player inladen...

Fiscus gaat meer controleren op kadastraal inkomen, maar wat is dat juist en wat verandert er voor u?

De fiscus controleert vaker dan vroeger of de prijs die betaald is voor een huis ook overeenkomt met het kadastraal inkomen. Als dat niet zo is, kan de koper plots een veel hogere factuur krijgen bij de notaris. Dat staat in De Tijd en het nieuws is ons bevestigd door de federale overheidsdienst Financiën.

De maatregel is al enkele maanden geleden ingevoerd. De notaris moet voortaan de verkoopprijs van een woning doorgeven aan het kadaster, een overheidsdienst. Dat moet gebeuren na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst of het compromis.

Als het kadaster vindt dat de prijs van een woning niet overeenkomt met het kadastraal inkomen, een soort indicator waarop de belastingen berekend worden, krijgt de verkoper een formulier. Op dat formulier moet de verkoper aangeven wat de huidige staat is van het pand.

Daarna zal het kadaster beslissen of er sprake is van een klein of een groot beschrijf. Dat is belangrijk, want het type beschrijf bepaalt hoeveel belastingen u zult moeten betalen bij de ondertekening van de akte bij de notaris. 5 procent voor een klein en 10 procent voor een groot. Dat betekent bijvoorbeeld voor een huis van 250.000 euro een verschil van 12.500 euro.

Doorgaans zal de fiscus zich baseren op het ingevulde formulier dat hij krijgt van de verkoper, maar er kan ook een fysieke controle volgen, vooral als de bewoonbare oppervlakte van de woning ooit is uitgebreid.

Hoe kunt u zich wapenen?

De uitgebreide controle betekent natuurlijk dat een koper bij de ondertekening van het compromis nog niet zeker is van een klein beschrijf en dus lagere registratierechten.

Daarom raadt de federatie van notarissen aan om in het compromis te werken met een zogenoemde opschortende voorwaarde. Dat betekent dat het compromis vervalt, als blijkt dat het klein beschrijf later toch een groot beschrijf wordt.

Eengemaakt tarief

De regering werkt aan een eengemaakt tarief voor de registratierechten. Dat nieuwe tarief zal wellicht volgend jaar worden ingevoerd. Dan vervalt ook het verschil tussen een klein en groot beschrijf en betaalt u altijd hetzelfde tarief.

Het kadastraal inkomen is dan nog van weinig tel zou u kunnen zeggen? Toch wel, want ook de onroerende voorheffing wordt bepaald op basis van het kadastraal inkomen. Dat is de belasting die een eigenaar van een woning elk jaar moet betalen.

Meest gelezen