Ghana: enkele feiten en cijfers

Naar aanleiding van de Europees-Afrikaanse top belichten we enkele Afrikaanse landen. Ghana zit in de Afrikaanse middenmoot, met een gestage economische groei. Maar die is ongelijk verdeeld. De jonge bevolking heeft weinig kansen op het vlak van onderwijs en tewerkstelling. Er wordt meer geld door migranten teruggestuurd (13,6 % van het bbp) dan dat er wordt uitgegeven aan gezondheidszorg (2,1 %).

De gemengde migratieroutes vanuit West-Afrika lopen via Burkina Faso, Niger en Mali. De meeste migranten zoeken hun heil in de buurlanden. Jongeren hebben veel redenen om te vertrekken: armoede, gebrek aan arbeidskansen, corruptie, groepsdruk en de perceptie dat het elders beter leven is.

Meest gelezen