BE Defense

Minister Vandeput bezoekt Belgische NAVO-soldaten in Litouwen: "Blijven praten met Russen"

De minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft een bezoek gebracht aan de Belgische soldaten die ingezet zijn bij een battlegroup van de NAVO in Litouwen. De opgevoerde aanwezigheid van NAVO-soldaten in de buurt van Rusland moet er aan herinneren dat een aanval tegen een NAVO-lidstaat gelijk staat met een aanval tegen alle 29. "Het is belangrijk dat we blijven praten met de Russen, maar je moet ook tonen dat je sterk genoeg bent om dat te doen", aldus Vandeput.

De minister van Defensie Steven Vandeput heeft de Belgische militairen bezocht die ingezet zijn in een door Duitsland geleide multinationale battlegroup van de NAVO in Litouwen. Hij deed dat samen met zijn Litouwse ambtsgenoot Raimundas Karoblis, de commandant van de landcomponent, generaal-majoor Marc Thys, en leden van de parlementscommissie Landsverdediging.

De ongeveer vijftig Belgische militairen staan nog tot eind dit jaar in voor de logistieke steun en transport in de battlegroup.

Tijdens de NAVO-top in Warschau in 2016 beslisten de lidstaten om de militaire aanwezigheid te versterken op de oostflank van het bondgenootschap. In het kader van die "enhanced Forward Presence" (eFP) zijn vier battlegroups ontplooid in de Baltische staten en Polen. Die landen voelen zich immers bedreigd door de Russische buur. De opgevoerde aanwezigheid moet er vooral aan herinneren dat een aanval tegen een NAVO-bondgenoot gelijkstaat met een aanval tegen alle 29.

"Die dreiging manifesteert zich vooral door veel bewegingen van de Russen langs de grenzen, door de oefeningen die zij doen met specifiek offensieve doelen", zegt minister Vandeput. "In dat kader is het belangrijk dat wij met de Russen blijven praten, maar je kan dat pas doen als je hen toont sterk genoeg te zijn om te praten."

De minister wees erop dat het daarbij gaat om "deterrence" of afschrikking, eerder dan defensie. "Als jullie zouden willen komen, zijn we klaar om jullie een warm onthaal te geven", illustreerde hij.

Geen terugkeer van de Koude Oorlog

De Belgische militairen bevinden zich in Rukla, op een honderdtal kilometer van Rusland. "Zij staan in voor het transport, verzorgen de brandstofbevoorrading en het onderhoud van de voertuigen", aldus generaal-majoor Marc Thys.

De minister en de generaal-majoor zijn beiden tevreden met het verloop van de operatie. De operatie loopt nog december. "Ons werk wordt enorm gewaardeerd", aldus generaal-majoor Thys. "We hebben onze Belgische flexibiliteit getoond. We doen namelijk enorm veel met weinig middelen en hebben kwalitatief altijd een sterke deelname. Dat is een beetje ons uithangsbord."

Naast de Duitsers zijn er momenteel ook Nederlandse, Luxemburgse en Noorse soldaten actief in de battlegroup. De Belgen keren midden december terug naar huis. "De eerste schepen worden geladen op 14 december, dus we zijn thuis voor de feestperiode. Dan zullen we kunnen terugkijken op een hele mooie opdracht," besluit Thys.

Volgend jaar is België opnieuw aanwezig in de Duitse battlegroup, deze keer met een gevechtseenheid. Het gaat dan om een manoeuvrecompagnie van ongeveer 230 militairen, in samenwerking met Luxemburg. De Belgische militairen worden ontplooid van september 2018 tot het einde van het jaar.

Rusland is niet opgezet met de opgevoerde NAVO-aanwezigheid in zijn vroegere satellietstaten. In de ogen van het bondgenootschap is van een terugkeer naar de Koude Oorlog echter geen sprake. Dat beklemtoonde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg al meermaals. De ontplooiingen gebeuren ook op rotatiebasis, om de afspraken met Rusland van na de Koude Oorlog toch minstens naar de letter te blijven naleven.

Meest gelezen