God is voortaan genderneutraal in Zweden

Voor de grootste Zweedse Kerk is God voortaan geslachtsloos. In haar liturgie zal niet meer gesproken worden van "Hij" of de "Heer". Professor Rik Torfs kan begrip opbrengen voor de beslissing. "Maar hopelijk komt er geen beeldenstorm van. Het zou de onnozelheid zelve zijn."

De Evangelische Lutheraanse Kerk uit Zweden wil God genderneutraal maken. De kerk, die zetelt in Uppsala, zou er al 30 jaar over nadenken en heeft nu de knoop doorgehakt. Zes miljoen gedoopte Zweden zullen niet langer verwijzen naar God als "Hij" of de "Heer".

De Lutheraanse Kerk zat de voorbije dagen samen om haar liturgie te herbekijken. De beslissing werd bekend gemaakt door aartsbisschop Antje Jackelen.  

God overstijgt de mensen

Voor kerkjurist Rik Torfs is de Zweedse Kerk geen onbekende. "De Lutherse Kerk heeft altijd al een heel progressief imago gehad. Al in 2009 had deze kerk een lesbische bisschop. De discussie over het geslacht van God werd al in 1986 ingezet. De Lutherse kerk staat zeer sterk in de Scandinavische landen. Het was tot voor kort nog een staatskerk in Zweden. Er is een zeer sterk intern democratisch gehalte, heel anders dan in de Rooms-Katholieke Kerk. En zo is deze beslissing nu tot stand gekomen."

Maar wat denkt Rik Torfs zelf van de Zweedse beslissing? "Als God de mensen overstijgt, heeft het geen zin van geslachten te spreken. Dat is iets wat ik zelf ook geloof. Wij kennen God niet. Alleen wie hem loochent, lijkt hem tegenwoordig te kennen. Maar het zou kinderachtig zijn als dit in Zweden tot een beeldenstorm zou leiden in Zweden.  Stel dat men alle afbeeldingen genderneutraal gaat maken. Het zou de onnozelheid zelve zijn. Spreken over God zonder geslachtelijke bepaling, daar heb ik wel begrip voor."

Alle oude godsdiensten hebben mannelijke visie

Genderneutrale toiletten, kledij, taal… genderneutraliteit lijkt meer dan een hype, zeker in de Noord-Europese landen. Rik Torfs ziet de genderneutrale God echter niet meteen bij ons door dringen.

"Dit is een religieuze realiteit die vooral in Scandinavië aanslaat. Elders geldt de triniteit, de drievuldigheid. God als vader, zoon en geest. Begin hier maar eens over te spreken bij andere religies, in China of India. Vrijwel alle oude godsdiensten hebben een mannelijke visie op God, volledig te wijten aan het tijdperk waarin deze godsdiensten tot stand zijn gekomen. Het laat zien hoe mensen in het verleden de waarheid beschreven. Soms gaat het vandaag echt te ver. Er zijn nu religieuze stromingen waarbij gesproken wordt van God als moeder. Dit vind ik een probleem. Als je God met het ingeburgerde "Hij" omschrijft, denk je er niet over na. Maar als je God plots vrouwelijk gaat maken, begin je hem pas echt geslachtelijk te maken."

Meest gelezen