Beste Jan Leyers, wil je even  nadenken over deze 5 lessen over vrije meningsuiting?

De uitspraken gisteren van Jan Leyers, de maker van  “Allah in Europa”, zorgen voor commotie op Twitter en Facebook. Professor filosofie Patrick Loobuyck kroop alvast in zijn pen en schreef deze vijf lessen over de vrije meningsuiting.

Het verbaast en ergert me dat zelfs mensen als Jan Leyers het abc van de vrijheid van meningsuiting niet kennen.

1. De vrijheid van meningsuiting van de Nederlandse prediker Ali Houri en ex-rapper Abid Tounssi is bij mijn weten niet in het geding geweest.

Niemand is vervolgd, opgepakt, beboet of gecensureerd. Mocht dat het geval geweest zijn, ik zou op de eerste rij staan om hun recht op vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Quod non.

Abid Tounssi is zelfs zonder probleem in "De wereld vandaag" op Radio 1 en bij "Van Gils en gasten" op televisie geweest.

 

2. Iemands recht op vrijheid van meningsuiting verdedigen, betekent niet dat men onverschillig of relativistisch moet staan ten opzichte van de verkondigde mening.

Mensen als Leyers of Othman El Hammuochi (zie uitzending "De afspraak") lijken te vergeten dat verontwaardiging over opvattingen ook onder de vrijheid van meningsuiting valt natuurlijk.

De vrijheid van meningsuiting is er net om de kritische discussie over allerlei opvattingen en adviezen mogelijk te maken.

3. Maar de lezingen van Ali Houri zijn toch geannuleerd in Antwerpen?

Ja, maar enkel voor zover ze zouden doorgaan in overheidsgebouwen dacht ik.

Vrijheid van meningsuiting betekent immers ook niet dat iedereen, altijd, overal gelijk wat mag zeggen.

 

4. De overheid moet garanderen dat mensen niet vanwege hun opvattingen vervolgd worden.

Maar de overheid is niet verplicht om zelf een forum te geven aan opvattingen die onredelijk fout zijn - hetzij moreel, hetzij feitelijk. 

Ik wil zover gaan het recht op holocaustontkenning te verdedigen (zie mijn recente les op Universiteit van Vlaanderen), maar dat impliceert natuurlijk niet dat de overheid die mensen een forum moet geven.

De overheid is niet verplicht alle meningen op dezelfde manier te faciliteren.

5. Tot slot, hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen het verschil niet willen zien tussen:

Dingen als Tournée Minérale & Dagen zonder Vlees enerzijds en salafistische ideologie gebaseerd op infantiele lezing van teksten uit de 7-9e eeuw anderzijds...

Nogmaals, een pleidooi voor vrijheid van meningsuiting staat uitdrukkelijk niet gelijk aan een pleidooi voor relativisme of onverschilligheid.

Meest gelezen