BELGA/HANDOUT

Dader mislukte aanslag Thalys sinds 2012 bekend bij Staatsveiligheid

Ayoub El Khazzani, de dader van de verijdelde aanslag op de Thalys in augustus 2015, was al sinds 2012 bekend bij de Staatsveiligheid. Dat staat in het jaarrapport van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, en staat in La Libre Belgique. 

In juni 2012 dook de naam El Khazzani voor het eerst op in een rapport van de Staatsveiligheid. Het was de Spaanse inlichtingendienst die ons land op de hoogte bracht dat El Khazzani in contact stond met een buitenlandse jihadistische cel. Eén van de leiders van die groepering zou naar ons land zijn gevlucht en deel uitmaken van een netwerk dat strijders uitstuurde naar Syrië.

In de maanden die volgden werden nog inlichtingen en foto’s uitgewisseld. De Staatsveiligheid werd ook gevraagd om informatie na te trekken, wat ook gebeurde. Intussen vernam de inlichtingendienst dat er in ons land ook een gerechtelijk onderzoek was geopend naar de buitenlandse terreurcel. Het Comité I merkt wel op dat er over dat onderzoek geen informatie werd uitgewisseld tussen de Staatsveiligheid en de Federale Politie.

In mei 2015 kreeg de Staatsveiligheid opnieuw een document van haar Spaanse tegenhanger met informatie over El Khazzani. Dit document werd doorgestuurd naar de bevoegde diensten, maar leverde niet meer informatie op. Het Comité I benadrukt dat in dat document nergens wordt verwezen naar de aankoop van wapens of een plan om een terroristische aanslag te plegen. 

Ook enkele dagen voor de verijdelde aanslag op de Thalys was er nog contact tussen de Spaanse inlichtingendienst en de Staatsveiligheid. Op 17 augustus 2015 vroegen de Spanjaarden om 3 telefoonnummers te identificeren. Het was pas na de mislukte aanslag op de Thalys dat die nummers geïdentificeerd werden.

De context: 1200 documenten

Het Comité I wijst in haar rapport op de context van heel dit dossier. Zo ontving de Staatsveiligheid in de maand waarin het verzoek tot identificatie van de telefoonnummers werd verzonden 1200 documenten van buitenlandse inlichtingendiensten. Het besluit van het Comité I is dan ook dat de Staatsveiligheid in het dossier van El Khazzani informatie kreeg die niet zeer gedetailleerd was. De Spaanse inlichtingendienst had ook nergens aangegeven dat het om een dringende zaak ging. En bovendien wijst de toezichthouder er op dat de middelen die de Staatsveiligheid ter beschikking had, beperkt waren.

Routine

Maar het Comité I heeft ook wat kritiek op de routinematige afhandeling van dit dossier. Zo heeft de Staatsveiligheid geen pogingen ondernomen om bijkomende informatie te verkrijgen en was er ook geen informatie-uitwisseling met de Federale Politie.

Meest gelezen