Video player inladen...

Heb je met een bloeddruk van '13/8' al medicatie nodig?

De American Heart Association heeft de drempel om van een hoge bloeddruk te spreken, verlaagd naar 130/80 mm Hg (13/8). In Europa blijft de drempel 140/90 mm Hg (14/9). Moet Europa het Amerikaanse voorbeeld volgen en de drempel ook verlagen?   

Wie herhaaldelijk een hoge bloeddruk heeft (boven 140/90 mm) loopt een verhoogd risico op hart- en herseninfarcten en nierproblemen. Daarom beschouwen cardiologen 140/90 mm als drempelwaarden. In Europa is dat voorlopig nog altijd het geval. Maar in Amerika hebben cardiologen de drempelwaarden verlaagd naar 130/80 mm. Toch voor bepaalde groepen patiënten.

Roken, zwaarlijvigheid en diabetes

Zij baseren zich daarvoor op studies die aantonen dat sommige mensen met een bloeddruk (bovendruk) tussen 130 en 140 mm voordeel halen uit een bloeddrukverlagende behandeling. Het gaat vooral om mensen die ooit al hart- of vaatproblemen hebben gehad, of roken, zwaarlijvig zijn of diabetes hebben. Voor al deze mensen is het volgens de Amerikaanse cardiologen raadzaam een bloeddrukverlagende behandeling op te starten als de bovendruk hoger is dan 130mm. Voor alle andere mensen blijven de cardiologen de bovendruk van 140 mm als grenswaarde hanteren. 

Wat met Europa?

De drempelwaarden voor hoge bloeddruk worden regelmatig geëvalueerd. In Europa volgt een nieuwe evaluatie in juli volgend jaar. Tot dan is het afwachten of Europese cardiologen het voorbeeld van hun Amerikaanse collega's zullen volgen. Op de website gezondheidenwetenschap.be valt in ieder geval te lezen dat recente studies hebben aangetoond dat gezonde mensen met een bovendruk die lager is dan 140mm niet gebaat zijn met een bloeddrukverlagende behandeling. Een te lage bloeddruk kan overigens leiden tot duizeligheid wat ook niet aan te raden is.

De thuismeting is de beste methode om te achterhalen of iemand systematisch een hoge bloeddruk heeft.

Dr. Catherine De Maeyer, Cardiologisch Centrum Grens

"Eigenlijk is de beste methode om te achterhalen of iemand systematisch een hoge bloeddruk heeft, de thuismeting met een 24 uur-bloeddrukmeter", zegt cardiologe Catherine De Maeyer van het Cardiologisch Centrum Grens. "De patiënt draagt dan een toestelletje dat de klok rond zijn bloeddruk registreert, ook als hij slaapt. Zo'n meting is veel betrouwbaarder omdat een patiënt bij een doktersbezoek vaak nerveus is, wat een vertekend beeld kan geven van zijn bloeddruk. Daarom zijn de drempelwaarden die we bij een doktersbezoek hanteren (140/90 mm) hoger dan bij een thuismeting, waar de drempelwaarden ietsje lager zijn (135/85mm)."   

Wie systematisch een hoge bloeddruk (hypertensie) heeft, krijgt een bloeddrukverlagende behandeling voorgeschreven. Die kan bestaan uit medicatie, maar net zo goed uit gezondheidsadvies (al gaan de twee vaak samen). "Een gezonde levensstijl is minstens zo belangrijk", verklaart De Maeyer. Zuinig zijn met zout - en dan heb ik het ook over kaas, charcuterie en andere bewerkte voeding - is een gulden regel. Net zoals voldoende bewegen en overgewicht beperken."  

Hoe wordt de bloeddruk gemeten?

Een bloeddrukmeter meet zowel de bovendruk als de onderdruk van de bloedstroom. Wetenschappers spreken respectievelijk over de systolische en diastolische druk. De bovendruk wordt gemeten als het hart samentrekt, de onderdruk als het hart ontspant. Bij een optimale bloeddruk schommelt de bovendruk rond 120mm en de onderdruk rond 80 mm.   

Meest gelezen