Video player inladen...

Niet genoeg everzwijnen geschoten? Een boete!

In de provincie Limburg zijn everzwijnen een plaag. Om die in te dijken wil Open VLD een Limburgs everzwijnenplan waarin jagers een prominente rol hebben. Jagers die te weinig everzwijnen schieten, zouden zelfs een boete riskeren. 

Omgewoelde akkers, vernielde tuinen, verbrijzelde voorruiten: de schade die everzwijnen aanrichten, is velen in Limburg een kwelling te veel. Om de zich lustig voortplantende dieren een halt toe te roepen, wil Open VLD dat het provinciebestuur samen met de Vlaamse overheid een everzwijnenplan voor Limburg uitwerkt. Zelf denkt Open VLD aan een drietal maatregelen, waarvan een boete voor jagers die te weinig everzwijnen schieten het meest in het oog springt.

Wallonië als voorbeeld

"Zo'n boete bestaat al in Wallonië", licht Open VLD-provincieraadslid Frederick Vandeput toe. "Daar stellen de natuurverenigingen, in samenspraak met de Waalse regering en de jagers zelf, elk jaar een afschietplan op. Dat plan bepaalt hoeveel reeën, herten en everzwijnen de jagers moeten afschieten. Die quota zijn belangrijk om het wildbestand in evenwicht te houden. Als de jagers de quota niet halen, krijgen ze een boete. Een gelijkaardig principe willen wij in Limburg, om te voorkomen dat de everzwijnenplaag zich uitbreidt over heel Vlaanderen."

Ons punt is dat everzwijnen nergens de kans mogen krijgen om ongestoord hun gang te gaan.

Frederick Vandeput, provincieraadslid Open VLD

Om de jacht op everzwijnen zo doeltreffend mogelijk te maken, wil Open VLD dat er voortaan ook gejaagd mag worden in natuurgebieden. "Dieren afschieten in natuurgebieden is misschien niet zo'n goed idee", geeft Vandeput toe. "Maar we zouden er bijvoorbeeld kooien kunnen plaatsen om ze te vangen. Ons punt is dat de everzwijnen nergens de kans mogen krijgen om ongestoord hun gang te gaan."

Wie betaalt voor de schade?

Voor Open VLD is het net zo belangrijk dat mensen die door everzwijnen schade lijden, vergoed worden. "Mensen beseffen onvoldoende dat een gewone verzekering dergelijke schade niet dekt", zegt Vandeput. "Wat wij willen is dat verzekeringsmaatschappijen die schade vergoeden en dat de Vlaamse overheid een stuk van de kosten op zich neemt. Zo werkt het Rampenfonds ook."     

Meest gelezen