www.aurorebelot.com

Van Overtveldt wil nieuwe belastinghervorming

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft aan de Hoge Raad van Financiën een analyse gevraagd om de personenbelasting te hervormen. Ondanks de taxshift blijven de belastingen op loon zeer hoog. Van Overtveldt vindt het evident dat wie werkt, netto meer overhoudt. 

Minister van Financiën Van Overtveldt heeft al twee grote belastinghervormingen doorgevoerd. De eerste is de taxshift, die de lasten op arbeid verlaagt. De tweede is de verlaging van de vennootschapsbelasting, die volgend jaar ingaat.

Maar ondanks de taxshift kent ons land de hoogste de belastingdruk op lonen van West-Europa. Daarom wil Van Overtveldt nog een stap verder gaan. Hij heeft aan de Hoge Raad van Financiën gevraagd om een grondige analyse te maken van de personenbelasting. "Ik denk dat er vrij grote politieke eensgezindheid bestaat dat die toe is aan een grondige herziening", zegt de minister.

Of de personenbelasting lager zal uitkomen, daar wil Van Overtveldt zich nog niet over uitspreken: "We moeten eerst analyseren waaraan we moeten werken. Zodra die analyse klaar is, zullen we politiek moeten kijken hoever we willen gaan. Maar het ligt voor de hand dat we werken meer lonend maken." Tegelijk wil Van Overtveldt de fiscale ongelijkheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden verkleinen. 

Meest gelezen