Video player inladen...

Di Rupo: "We stappen nieuw tijdperk van socialisme binnen"

Tijdens een ideologisch congres in Luik heeft de PS vandaag 170 engagementen voor een "ideale toekomst" goedgekeurd. "We stappen een nieuw tijdperk van het socialisme binnen", zei voorzitter Elio Di Rupo in zijn slottoespraak op het congres.

Het congres in het Congrespaleis plaatste het slotakkoord op een werk dat twee jaar geleden van start ging. Voor het eerst in veertig jaar werden de doctrines van de Franstalige socialisten tegen het licht gehouden. Tijdens zijn speech stond Di Rupo stil bij de balans van de regering met of zonder socialisten en beloofde de militanten dat op zoek zal worden gegaan naar nieuwe veroveringen.

De voorzitter richtte daarbij zijn pijlen op de "neoliberale golf" en de "liberale achteruitgang". Zijn partij zal zich daartegen verzetten door het spoor van de "hervormingen" te bewandelen, eerder dan in "steriel protest" of "extremisme" te vervallen. Want "de socialisten bezweren de angst en brengen hoop".

Vierdaagse werkweek

De meest in het oog springende maatregel die de PS naar voren schuift, is die van de collectieve arbeidsduurvermindering in de vorm van een vierdaagse werkweek. Tegenstanders, onder wie ook premier Charles Michel, haalden hun bazooka al boven om het voorstel af te schieten als een communistisch project.

"Ik nodig hen uit kalmte aan de dag te leggen. En denk na over de memorabele woorden die Victor Hugo in de mond legde van een van zijn personages in Les Misérables: 'Bourgeois (...) laat de angst voor rood over aan gehoornde dieren'", repliceerde Di Rupo.

Ondanks een terugval in het aantal leden en een imposant Congrespaleis dat niet helemaal volliep, verzekerde de voorzitter dat zijn partij een "formidabele vitaliteit" uitademt en voortaan "in marsorde" is. De komende maanden staan nieuwe afspraken in de rode agenda genoteerd, met ditmaal de lokale verkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen van 2019 aan de horizon.

Leerplicht vanaf 3 jaar

Naast de vierdaagse werkweek pleiten de Franstalige socialisten ook voor een "veralgemeende sociale bonus". Die moet ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft dat boven de armoederisicodrempel ligt. Burgers zouden daarnaast de kans moeten krijgen zelf wetgevende voorstellen in het parlement op tafel te leggen. De PS wil ook leerplicht vanaf 3 jaar. In het nieuwe manifest blijft het concept "klassenstrijd" overeind met de nadruk op de rol van de arbeidersklasse. 

De PS heeft het moeilijk. Ze viel buiten de federale regering en werd enkele maanden geleden uit de Waalse regering gebonjourd, terwijl PS-mandatarissen een hoofdrol speelden in de schandalen in Luik en Brussel.

Eerder dit jaar hadden de Franstalige socialisten al een belangrijk statutair congres, waarin nieuwe interne regels rond goed bestuur en het cumuleren van mandaten werden afgesproken. 

Meest gelezen