Belga

"Reken de Brusselse politie niet af op rellen waarvan sociale problemen aan de basis liggen"

Wanneer manifestaties in onze hoofdstad uitmonden in rellen, dan is het te kort door de bocht om de Brusselse politiediensten daarop af te rekenen. Dat zegt Hans Messiaen van de Brusselse politie in "De ochtend". "Wij doen voor elke manifestatie vooraf een grondige risicoanalyse, maar op randfenomenen hebben we weinig impact."

De voorbije weken zijn drie verschillende massabijeenkomsten in onze hoofdstad uitgemond in rellen: na de match Ivoorkust-Marokko hebben voetbalsupporters een ravage aangericht in het centrum van Brussel. Enkele dagen later zijn jongeren in de clinch gegaan met de politie, na een oproep van rapper Vargass92 om naar het centrum af te zakken. En afgelopen weekend is een betoging op het Poelaertplein uit de hand gelopen.

"Er is een bepaalde link tussen deze incidenten: de rellen zijn telkens gesitueerd in Noord-Afrika. Een voetbalmatch tussen Noord-Afrikaanse ploegen, een rapper met Algerijnse roots en een bijeenkomst over Libië: dat trekt een bepaald doelpubliek aan", zegt Messiaen. "Ik kan alleen maar vaststellen dat er aan de basis van de rellen verschillende sociale problemen liggen, waar de politie weinig impact op heeft. Het is aan de politiek om daar beslissingen over te nemen."

"Netwerk achter de rellen? Te vroeg om dat te concluderen"

Naar aanleiding van de rellen van dit weekend zei minister van Binnenlandse zaken Jambon (N-VA) dat hij wil onderzoeken of er geen netwerk achter die  escalaties van geweld zit. "Momenteel is er geen enkele objectieve parameter die daarop wijst", reageert Messiaen. "Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen, in deze fase van het onderzoek. Over eventuele namen in het dossier kan ik door mijn beroepsgeheim niets zeggen. Maar als Jambon het heeft over een netwerk, dan verwijst hij volgens mij vooral naar de sociale media. Daar beweegt wel wat, maar we screenen die kanalen ook volop."

We maken een grondige risicoanalyse voor élke manifestatie, en we volgen sociale media op de voet.

Messiaen benadrukt dat de Brusselse politie in aanloop naar elke manifestatie onze hoofdstad een uitgebreide risicoanalyse maakt."Er zijn jaarlijks ongeveer 900 massabijeenkomsten in Brussel. Elke organisator moet vooraf een document over zijn bijeenkomst overmaken aan de politie en burgemeester. Wij gaan dan na welke personen of organisaties daarachter zitten, en voeren dan op basis van verschillende parameters een risicoanalyse uit. Daarna formuleren we een advies aan de burgemeester, die daarop beslist of een manifestatie al dan niet kan doorgaan", legt Messiaen uit.

"In het geval van afgelopen weekend hadden we vooraf aanwijzingen dat het kon mislopen. Na de eerste aanvraag van de organisatie zijn er nog verschillende groeperingen mee op de kar gesprongen", zegt Messiaen daarover. "100% zeker is zo'n risicoanalyse natuurlijk nooit. Ook al screenen we de sociale media grondig. Want op het randgebeuren van manifestaties hebben we weinig impact. Het enige wat vooraf waarschijnlijk leek, is dat de manifestatie zich zou verplaatsen van het Poelaertplein naar de Libische ambassade, wat niet wenselijk was."

Meest gelezen