Nicolas Maeterlinck

21 Vlaamse en Nederlandse organisaties ijveren voor statiegeld op petflessen en blikjes

21 Vlaamse en Nederlandse organisaties en verenigingen slaan de handen in elkaar om de regeringen in beide landen ertoe aan te zetten statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. "Niet alleen milieuorganisaties willen die maatregel graag ingevoerd zien. Er zijn veel voorstanders, die nu nog niet zichtbaar zijn maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek", zegt de Statiegeldalliantie.

Door hun krachten te bundelen in de Statiegeldalliantie, roepen in totaal 21 alliantiepartners zowel de Vlaamse als de Nederlandse regering op om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Ze willen met hun vraag bewijzen dat er een breed draagvlak is voor die maatregel. De Vlaamse alliantiepartners zijn Test Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, KVLV Vrouwen met vaart, Proper Strand Lopers, Arbeid&Milieu, Conscious Crew en Limburg.net, dat afval inzamelt in 46 gemeenten. Onder de Nederlandse deelnemers zijn onder meer gemeente Weert, Milieucentrum in Rotterdam en Utrecht, Stichting De Noordzee.

Statiegeld is het bedrag dat je terugbetaald krijgt als je leeggoed terug inlevert en niet weggooit. Een klein bedrag zou mensen ertoe bewegen om lege flesjes en blikjes niet zomaar te laten rondslingeren. De maatregel zou verschillende positieve gevolgen hebben: minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.

Voor de Vlaamse regering nadert het moment van de waarheid over statiegeld in 2018. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) heeft verschillende keren in het Vlaams parlement aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld en in 2018 een beslissing neemt over een mogelijke maatregel.

Meest gelezen