Videospeler inladen...

Anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken op scholen gemeenschapsonderwijs

Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, mogen die ook gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. Dat staat in een nieuwe leidraad waarmee het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dit schooljaar aan de slag gaat. Dat melden de kranten van het Mediahuis.

Lange tijd was de heersende visie dat anderstalige kinderen hun thuistaal niet op school mochten gebruiken. Ook dialect moest geweerd worden. Maar dat werkt contraproductief, zeggen experts in koor. Daarom kiest het GO! nu resoluut voor een nieuwe leidraad. De moedertaal moet positief benaderd worden, of die nu Spaans, West-Vlaams, Pools of Arabisch is.

"Door de moedertaal een positieve plaats te geven in de schoolomgeving voelen leerlingen zich beter en dan leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands", zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO!. "Nederlands blijft vanzelfsprekend de instructietaal en de bedoeling is en blijft dat alle leerlingen het goed onder de knie krijgen."

Meer zelfvertrouwen bevordert leren

"Als kinderen zich welkom voelen op school, leren ze beter en sneller. Dat is bij wetenschappelijk onderzoek vastgesteld", zegt Verdyck.

"We bieden scholen nu allerlei handvatten aan om met die meertaligheid aan de slag te gaan. Elke school kan zelf vanuit zijn specifieke situatie beslissen wat ze wel of niet gebruiken." Bijvoorbeeld elke week een anderstalig kind laten vertellen over zijn of haar moedertaal en oorsprongland. Of een anderstalig kind iets in de moedertaal laten uitleggen aan een taalgenootje. Of eens een groepswerk in de moedertaal laten uitwerken, waarna ze het in het Nederlands voorstellen aan de klas.

"De bedoeling is dus dat het niet meer fout aanvoelt of minderwaardig dat een kind thuis een andere taal spreekt. Ze zitten allemaal samen in de klas en leren er vanuit verschillende achtergronden samenleven, in het Nederlands."

GO! niet alleen in nieuwe visie

Ook de andere onderwijskoepels ontwikkelen een nieuwe visie rond meertaligheid. Het stedelijk onderwijs in Gent zit op dezelfde lijn als het GO!, maar ook de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen overlegt momenteel actief met de basis hoe met meertaligheid omgegaan kan worden. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het Nederlands de onderwijs- en instructietaal is en dat dat zo moet blijven. "Maar dat scholen een visie ontwikkelen om met die meertaligheid om te gaan, is een goede zaak."

Meest gelezen