CD&V werkt niet mee aan wettelijke regeling registratie palliatieve sedatie

CD&V gaat niet in op de oproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de registratie van palliatieve sedatie wettelijk te regelen. Wel wil de partij de evaluatie van de euthanasiewet aangrijpen om de grijze zone van palliatieve sedatie in kaart te brengen om verbeteringen aan te brengen, via meer expertise en professionele equipes, zegt  Kamerlid Els Van Hoof (CD&V).

Minister De Block pleitte zondag voor een wettelijk kader voor de aangifte van palliatieve sedatie en de controle daarop. Palliatieve sedatie is het verminderen van het lijden op het einde van het leven door middel van pijnbestrijding, wat niet hetzelfde is als euthanasie. Daarbij gaat het immers om actieve levensbeëindiging op vraag van de patiënt. De vraag om een wettelijke regeling komt voort uit de vaststelling dat in heel wat gevallen de patiënt geen inspraak zou hebben bij de palliatieve sedatie.   

De zaak kreeg de laatste week extra aandacht omdat meerdere getuigen lieten weten dat sommige dokters in ziekenhuizen op het laatste moment afhaken als patiënten om euthanasie vragen. Zelfs als alles correct voorbereid is en alle papieren in orde zijn.

Professor Wim Distelmans van de Vrije Universiteit Brussel kent het probleem en pleit er al jaren voor dat elk geval van palliatieve sedatie, net als euthanasie moet aangegeven worden aan de Federale Commissie Euthanasie. Dat is nu niet het geval. Daardoor proberen dokters in sommige ziekenhuizen op het laatste moment euthanasie om te buigen in palliatieve sedatie om zichzelf controles en paperassen te besparen.

"Registratie is geen oplossing"

"We hebben een beetje het gevoel dat de palliatieve sedatie nu op de
agenda wordt geplaatst om de onzorgvuldigheden bij de toepassing van de euthanasiewet onder de mat te vegen", zegt Kamerlid Els Van Hoof. "De registratie van euthanasie heeft ook niet gemaakt dat de toepassing beter gebeurt". Van Hoof merkt daarbij op dat een op de drie gevallen van euthanasie niet wordt gemeld, en als het wel gebeurt, dan zet men het meest wenselijke op papier.

"Palliatieve sedatie is een normale medische behandeling via het toedienen van pijnbestrijding. Die pijnbestrijding gaat niet verbeteren door meer administratie, maar wel door meer expertise en professionele equipes", zegt Van Hoof.

Van Hoof vindt dat de toediening van palliatieve sedatie moet gebeuren onder "geïnformeerde toestemming" en dat de minister daarvoor alle instrumenten in handen heeft. "Het is van belang dat de patiënt in een vroeg stadium wordt geïnformeerd. Dan moet het overleg starten, waarbij alles ter sprake moet komen", aldus Van Hoof.

Meest gelezen