Video player inladen ...

Gezocht: mensen met autisme om computerprogramma’s te testen

Mensen met autisme zien de wereld anders omdat hun hersenen anders werken. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet meekunnen in de maatschappij. Hun doorzettingsvermogen en oog voor detail zorgen ervoor dat ze bepaalde dingen beter kunnen dan anderen.  Maar wat is nu autisme en waarom zijn mensen met autisme zo geschikt om bijvoorbeeld computerprogramma's te testen?

Paswerk is een bedrijf in Antwerpen en Hasselt dat al 10 jaar met mensen met autisme werkt. Ze zijn gespecialiseerd in het testen en controleren van computerprogramma’s. Ze werken voor bedrijven in het binnen- en buitenland; onder andere voor Belfius Bank en Baloise insurance.

Autisme is een afwijking die je niet makkelijk kan omschrijven omdat ze in veel verschillende vormen en in verschillende gradaties voorkomt. Daarom spreekt men van autisme-spectrumstoornis (ASS) of autisme-spectrumprofiel (ASP).  

Aangeboren

ASS is aangeboren. Genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren vanaf de conceptie kunnen zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van de hersenen. Meer en meer wordt autisme ook in verband gebracht met een afwijkende spijsvertering en een verminderde werking van het immuunsysteem. Maar wie met autisme geboren wordt, heeft dat voor de rest van zijn leven. Autisme is niet te genezen.

Kenmerkend voor iemand met autisme is dat de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt dan bij iemand zonder autisme. Dat komt op verschillende manieren naar boven.  

Alle prikkels tegelijk

Mensen met autisme krijgen alles wat ze zien, horen, ruiken en voelen even hard binnen. Mensen zonder autisme slagen er beter in om in sommige omstandigheden binnenkomende informatie te filteren en alleen door te laten wat op dat moment belangrijk is. Mensen met autisme kunnen dat niet of veel minder goed. Elk detail is even belangrijk. Daardoor reageren ze meestal minder snel.

In communicatie zijn mensen met autisme dikwijls minder vlot. Ga er maar van uit dat ze alles letterlijk nemen. Dus woordspelingen en humor komen dikwijls niet aan. De lichaamstaal aflezen bij anderen gaat ook moeilijker.  

Mensen met ASS klampen zich vaak vast aan gewoontes, aan een volgorde in handelingen en aan vaste patronen. Zeer starre denkpatronen bieden hen bescherming tegen te veel prikkels. Zij kunnen in paniek raken als er een detail in de omgeving verandert.  

Begeleiding nodig

Door al die “eigenheden” hebben mensen met autisme meer moeite om hun leven te organiseren. Vaak hebben mensen met autisme hulp of begeleiding nodig. Welke hulp en hoeveel hulp verschilt van persoon tot persoon, en van levensfase tot levensfase.

Hoeveel mensen ASS hebben, is niet duidelijk omdat niet iedereen die het heeft ook de diagnose gekregen heeft. Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland, schat met dat ongeveer 1 procent van de mensen een of andere vorm van autisme heeft.  

Eigenheid wordt voordeel

Net door hun eigenheden en met de juiste begeleiding kunnen mensen met autisme sommige dingen beter dan anderen. Hun oog voor detail, hun doorzettingsvermogen, hun rigide manier van denken, hun aandacht voor vormen, maakt dat ze meer dan gemiddeld geschikt zijn om software te testen en fouten in computerprogramma’s te ontdekken.

Mensen met autisme hebben dikwijls een fotografisch geheugen. Ze kunnen gemakkleijk terugkerende patronen herkennen en ook dingen die niet in die patronen passen. Dat is een troef als je in softwareprogramma's bugs of onjuistheden moet opsporen of nieuwe programma's moet uittesten.
Paswerk bewijst dat. Ze werken al 10 jaar met mensen met ASS en spelen op dat vlak een unieke en toonaangevende rol.  De mensen met autisme die er werken, hebben allemaal een coach die hen begeleidt.