Intern onderzoek Defensie schetst geen fraai beeld van gemoedstoestand militairen 

Uit een intern onderzoek van Defensie blijkt dat militairen zich niet gewaardeerd voelen en twijfelen aan hun organisatie. Een meerderheid zou ook jongeren afraden om militair te worden. Oorzaak is het gebrek aan zekerheid.

Een intern onderzoek bij Defensie toont geen fraai beeld van de gemoedstoestand bij de militairen. Het onderzoek werd enkele maanden geleden al afgerond maar de slechte resultaten  werden tot nu toe nog niet verspreid.   

Sombere militairen

De militaren voelen zich niet gewaardeerd en schatten Defensie niet erg hoog in. Opmerkelijk is dat die negatieve tendens nu veel sterker is dan twee jaar geleden. Drie zaken vallen daarbij op:  

  • Franstalige militairen zijn iets positiever dan Nederlandstaligen
  • militairen ouder dan 45 zijn iets positiever dan jongere militairen
  • er zijn weinig verschillen tussen de verschillende  componenten

Militairen hebben een negatief beeld van hun organisatie. Bijna 40 % twijfelt of Defensie zijn taak wel goed uitvoert. Evenveel vinden dat ze niet de juiste taken of juiste opdrachten uitvoeren. Een meerderheid denkt dat de bevolking niet fier op hen is. "Iets  wat overigens niet klopt", aldus het onderzoek.

Onzekerheid troef

Vooral de jongere militairen voelen zich betrokken bij Defensie. Een kleine helft is nog fier militair te zijn, maar als puntje bij paaltje komt zullen ze jongeren niet aanraden om bij Defensie aan de slag te gaan.

  • 56 % van de werknemers van Defensie zou niet opnieuw voor Defensie kiezen als werkgever
  • meer dan de helft zou jongeren niet aanraden om bij Defensie te gaan werken
  • wie tevreden is, is dat vooral omwille van de werkzekerheid

Militairen zijn onzeker over hun toekomst en vinden dat er veel te weinig interne communicatie is. Defensie investeert in sociale media, maar de militairen vinden er hun weg niet naartoe. Ook de externe communicatie laat te wensen over.

Chef Defensie verwacht weinig verbetering over onzekerheid vanuit politieke hoek. (p. 28)

Vacature: militair (m/v)

Het rapport waarschuwt dat de negatieve beeldvorming erg zwaar weegt op de noodzakelijke aanwervingen. De komende jaren vertrekken heel wat oudere militairen terwijl de instroom opdroogt, onder meer door krapte op de arbeidsmarkt.

"Defensie dreigt in een potentieel negatieve vicieuze cirkel terecht te komen", aldus het rapport. Daarmee dreigen stakeholders (politici, de belastingbetaler, ...) op termijn vraagtekens te plaatsen bij de bestaansredenen van een Belgische Defensie." (p. 27)

Het rapport waarschuwt expliciet dat de onzekerheid voorvloeit uit het gebrek aan keuzes door de politiek. Militairen willen duidelijkheid over welke kazernes sluiten en welke niet. 

Ook stafchef Marc Compernol is zich zeer goed bewust van het gebrek aan politieke besluitvorming, zo blijkt uit het rapport: "Met het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen verwacht de Chef Defensie weinig verbetering omtrent deze onzekerheid vanuit politieke hoek", besluiten de auteurs.

Minister Steven Vandeput (N-VA) heeft een vrij gebalanceerd plan voor het broodnodige sluiten van verschillende kazernes. Door een gebrek aan politieke consensus wordt die beslissing naar de volgende regering geschoven. Geen enkele burgemeester wil zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog dat er kazernes sluiten. Voor veel militairen is dit uitstel slopend. 

Meest gelezen