Videospeler inladen...

N-VA: "Thuistaal op school is verkeerd signaal"

Dat het gemeenschapsonderwijs GO! de thuistaal van anderstalige leerlingen een plaats wil geven op school is een verkeerd signaal, vindt N-VA. De nadruk moet liggen op het belang van een goede kennis van het Nederlands.

Het GO! wil dat de thuistaal van anderstalige leerlingen positief benaderd wordt. Op de speelplaats en zelfs in de klas mag het spreken van een andere taal niet meer verboden worden, wel moet er positief mee aan de slag gegaan worden. De onderwijskoepel biedt bijscholing aan en geeft tips om ook in de klas meertaligheid een plaats te geven.

"Dat is een stap te ver voor ons", zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. "Ik maak me zorgen om de leerkrachten, moeten ze dat er nu ook nog bij nemen? En ik maak me zeker ook zorgen over de anderstalige leerlingen en hun ouders. Zij moeten het signaal krijgen dat het Nederlands de taal is van hun toekomst om aan een diploma te raken." Volgens Daniëls krijgen anderstaligen nu de boodschap dat het eigenlijk niet uitmaakt.

Een beetje (on)gelijk

"Daniëls heeft gelijk", zegt UGent professor Piet Van Avermaet, "als hij zegt dat de kennis van het Nederlands essentiëel is om goed te functioneren in onze samenleving. Maar hij heeft ongelijk als hij meertaligheid en de kennis van het Nederlands tegenover elkaar plaatst. Ik begrijp dat hij dat doet om ideologische redenen."

Wetenschappers spreken elkaar tegen?

De nieuwe visie van het GO! wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. "Maar er is ook onderzoek dat dit tegenspreekt", zegt Daniëls van N-VA, "van het OETC, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, en die stelden vast dat er geen meerwaarde is, dat het integendeel eerder bevordert dat mensen zich terugtrekken in eigen taal en cultuur."

"Klopt niet", werpt professor Van Avermaet tegen. "Dat onderzoek bestaat inderdaad, maar zegt dat het geen goed idee is om anderstaligen lang uit de klas te halen om het Nederlands te oefenen in homogene aparte groepjes. Het GO! wil in de gewone klas het Nederlands verbeteren door positief om te gaan met de andere talen die gesproken worden door de kinderen. Meneer Daniëls smijt alles op een hoopje en houdt clichés in stand die allang weerlegd zijn en hij weet dat."

"We doen al sinds 2008 onderzoek in Vlaanderen over het leren van het Nederlands. En we zien dat het nuttig is dat anderstaligen, als ze het niet begrijpen, even kunnen teruggrijpen naar hun moedertaal. We stelden ook vast dat als de anderstalige kinderen zelf de taal mogen kiezen op bijvoorbeeld de computer, ze bijna altijd voor het Nederlands kiezen en enkel naar de moedertaal kijken als ze twijfelen."

"Polarisatie is echt niet nodig", reageert Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits. "Meertaligheid is een troef en school per school moet bekeken worden hoe die troef uitgespeeld kan worden. En het Nederlands in de klas staat niet ter discussie. Dat is en blijft de onderwijs- en intructietaal. Maar we moeten ophouden met het stigmatiseren van kinderen die een andere taal thuis spreken, alsof dat per se slecht zou zijn. Het kan net helpen dat te gebruiken om ze beter Nederlands aan te leren."

Meest gelezen