Brussel neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen mogelijke rellen

Brussel gaat extra maatregelen nemen om rellen te voorkomen. Politiek, politie en justitie hebben dat vanmiddag beslist, na het geweld van de afgelopen twee weken. Eén van de maatregelen is dat de federale politie de lokale korpsen mee gaat helpen om het internet en de sociale media preventief in de gaten te houden.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft vandaag vergaderd met de 19 Brusselse burgemeesters, de 6 korpschefs van de verschillende politiezones en enkele juridische instanties, onder wie het parket. "Het belangrijkste is dat de verschillende burgemeesters en korpsen goed gaan samenwerken. Ook tussen het federale niveau, het gewest en de gemeenten is dat belangrijk", zegt Brussels burgemeester Close (PS) na het overleg. "Laat me duidelijk zijn: ik vind dat de politie in mijn stad goed en professionaal haar werk doet."

Ook Vervoort hamert erop dat er meer informatie moet uitgewisseld worden tussen verschillende diensten. Verder worden er concreet meer mensen en middelen vrijgemaakt voor de screening van online communicatie, onder meer via sociale media.  Bedoeling is om meer digitaal preventief toezicht te houden, zeker in aanloop naar mogelijke manifestaties.

"We leven in een democratie, dus we weten dat massabijeenkomsten altijd mogelijk zijn. Maar we moeten we vooral maatregelen nemen om de escalatie daarvan te vermijden", zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) "Vandaag de dag moeten we sociale media als Facebook en Twitter grondig kunnen controleren. Dat gaat we doen met een gemengde politiecel: de lokale korpsen krijgen daarvoor versterking van de federale politie."

En de eengemaakte politiezone?

Over de stemmen die opgaan over de eenmaking van de verschillende Brusselse politiezones zegt Vervoort nog langs zijn neus weg dat dit "een gemakkelijkheidsoplossing" zou zijn. "Voor complexe problemen geloof ik daar niet in", klinkt het. "Waarom houden we het dan niet meteen op één korps voor het hele land? Dan zouden we een stap terugzetten in de tijd. Decentralisatie is belangrijk. Het gaat om de samenwerking tussen die verschillende politiezones goed te laten verlopen."

Ook burgemeester Close toont zich een koele minnaar van een ééngemaakte politiezone. "Ik sta altijd open voor verandering, maar het is niet het moment hiervoor. Ik vind dat we meer agenten nodig hebben in Brussel. Dat is mijn prioriteit. Ik wil in mijn stad meer politie kunnen inzetten op straat."

Meest gelezen