Vandeput: "Ik begrijp de ontmoediging bij militairen"

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) begrijpt dat de militairen ontmoedigd zijn door jaren van besparingen, zoals blijkt uit een intern onderzoek. Maar hij beklemtoont dat er de komende jaren heel wat investeringen gepland zijn.

Uit een intern rapport van Defensie blijkt dat meer dan de helft van de militairen niet weer bij Defensie zou beginnen. Ook zouden ze jongeren niet aanraden om bij Defensie aan de slag te gaan. Bijna vier op de tien militairen twijfelen of Defensie nog wel zijn taken naar behoren uitvoert.

Minister van Defensie Vandeput toont begrip, maar wijst erop dat er weer meer gerekruteerd wordt en dat de scherpste besparingen afgetopt zijn. "Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag, zo'n ommeslag", aldus Vandeput.

Volgens Roger Housen van de militaire vakbond AMCP is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen de gewone militair en de top. "De gewone militair wil dat de problemen eindelijk eens ten gronde worden aangepakt. Nu heerst er een funeste cultuur van "pappen en nathouden"", aldus Housen.  

We zullen elke euro moeten blijven omdraaien bij Defensie

Vandeput is het daar niet mee eens: "Vandaag zijn we terug aan het
investeren. Als iedereen zegt dat het niet gaat lukken, tja, dan gaat
het inderdaad niet lukken."

Over het gebrek aan onzekerheid over het sluiten van mogelijke kazernes is Vandeput duidelijk: "Ik heb gezegd dat er onder deze regering geen kazernes gesloten zullen worden." Wel voegt Vandeput eraan toe dat er wel degelijk extra zal moeten worden bespaard om de goede werking te verzekeren. Vandeput gebruikt daarvoor de term "efficiëntiewinsten".  Vandeput wijst er verder op dat Defensie een werkgever is die zijn mensen correct behandelt, goed betaalt en toekomstmogelijkheden biedt.

Volgens de militaire vakbond ACMP geloven heel wat militairen de top niet langer.  "De krijgsmacht is afgebladderd en de wil ontbreekt om er iets aan te doen", aldus Roger Housen. De vakbond hoopt dat dit rapport een alarmbel zal doen rinkelen, maar verwacht op korte termijn weinig beterschap.   

Meest gelezen