BELGA

Imam Grote Moskee Brussel moet ons land toch niet verlaten

Abdelhadi Sewif, de imam van de Grote Moskee in Brussel, moet ons land dan toch niet verlaten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de beslissing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om zijn verblijfsvergunning in te trekken, namelijk vernietigd. Dat heeft de advocaat van de imam, Hicham Chibane, bekendgemaakt.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken had eerder aangekondigd dat hij had beslist de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. Dat gebeurde na "erg duidelijke" signalen dat de man "salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid".

De imam ging in beroep tegen de beslissing. Volgens de advocaat van de imam geeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hem nu gelijk. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het gedrag van de betrokkene "een actuele, reële en voldoende zware bedreiging betekent voor de samenleving". Men mag daarbij niet blijven hangen in "veronderstellingen of algemene overwegingen".

Advocaat Hicham Chibane is tevreden met het oordeel van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. "Deze beslissing zet het beeld over mijn cliënt recht, met name wat zijn positie, discours en openheid naar andere gemeenschappen betreft. Zijn uitspraken zijn conform aan het samenleven. We hadden allerlei documenten ingediend over zijn preken en zijn publieke verklaringen. Die gaan allemaal in dezelfde richting. De beslissing is belangrijk want mijn cliënt werd door de staatssecretaris afgeschilderd als een radicaal die het radicalisme propageerde." 

Staatssecretaris Francken wil voorlopig niet reageren. Zijn diensten willen de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen eerst grondig bestuderen.

Meest gelezen