Altijd ambtenaar bij contact tussen schepen en bouwpromotor? Het komt er niet in Antwerpen

In de Antwerpse gemeenteraad is er achter gesloten deuren gedebatteerd over het dossier rond de bouwplannen van bouwpromotor Land Invest op de Slachthuissite, waar de afgelopen dagen heel wat om te doen geweest is. De twee moties die oppositiepartij Groen had ingediend zijn weggestemd. 

Groen-fractieleider Wouter Van Besien vroeg onder meer om de grote dichtheid van bebouwing te herbekijken in het dossier van de Slachthuissite. "Uiteraard vinden we allemaal dat dit een kankerplek is die opgekuist moet worden, maar de vraag is op welke manier", zei hij. "We vragen om aanpassingen zoals het stellen dat hoogbouw enkel kan als het als doel heeft om elders groene ruimte te creëren."

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) stelde dat het project sowieso nog maar in een voorontwerp zit en er dus nog aanpassingen kunnen gebeuren. "Maar laat ons nu eerst de experten die hieraan gewerkt hebben de kans geven zich te verdedigen", besloot hij. Van Besien vroeg zich vervolgens nog af waarom de architecten hun aanvankelijke wedstrijdontwerp zo sterk hadden aangepast op vlak van dichtheid.

Ook over strengere integriteitsregels raakten meerderheid en (linkse) oppositie het niet eens. Groen vroeg, gesteund door SP.A en PVDA, om het "zesogensysteem" in te voeren zodat er bij contacten tussen schepenen en vastgoedmakelaars steeds een ambtenaar aanwezig zou zijn die alles noteert. "Een eenvoudige maatregel die de geloofwaardigheid van het politiek systeem kan verhogen", aldus Van Besien.

N-VA en Open VLD vroegen zich echter af waar dat dan stopt. "Dan kan je ook geen informele contacten zonder aanwezigheid van een ambtenaar meer hebben met mensen van middenveldorganisaties of voetbalclubs die subsidies ontvangen", stelde raadslid Johan Klaps (N-VA).

De gemeenteraad vond plaats achter gesloten deuren, omdat er namen genoemd werden. 

CD&V-voorzitter Wouter Beke wél voorstander van "zes ogen principe"

Het Antwerpse stadsbestuur, waar CD&V deel van uitmaakt, is dus niet gewonnen voor het idee om altijd een ambtenaar te betrekken bij gesprekken tussen politici en bouwpromotoren.

CD&V Antwerpen staat daarmee lijnrecht tegenover partijvoorzitter Wouter Beke. "Als het gaat over dossiers in verband met ruimtelijke ordening in een stad of gemeente hanteer je best het "zes ogen" principe", verklaarde Beke hierover in De Afspraak. "Als het gaat over belangrijke dossiers doe je dat niet onder vier ogen, dan zet je daar altijd een derde persoon bij: een ambtenaar. Zo kan er nooit discussie ontstaan."

Videospeler inladen...

Meest gelezen