Belga

Ook geweld dóór agenten vanaf nu beter onderzocht

In een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal staat te lezen dat het geweld door de politie voortaan beter moet nagegaan worden. Deze week werd ook al in een omzendbrief aan de parketten aangegeven dat er vanaf nu een nultolerantie geldt voor geweld tegen politieagenten.

Sinds deze week geldt er een nultolerantie voor geweld tegen politie. Elke daad van geweld - fysiek of verbaal - moet worden vervolgd. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid moet er bovendien een onderzoeksrechter worden aangesteld. Dat stond in een omzendbrief aan de parketten. 

Dat er consequenter moet opgetreden worden in gevallen van geweld tegen de politie, staat vandaag ook te lezen in een omzendbrief van het Belgische College van Procureurs-generaal. Maar tegelijkertijd wijst het College ook op de strengere gerechtelijke afhandeling van geweld dóór agenten. Het gaat dan om geweld dat leidt tot fysieke letsels of zelfs het overlijden van de persoon in kwestie.

In de brief wordt geduid op het feit dat het parket moet nagaan of het geweld én de soms dramatische gevolgen ervan al dan niet verantwoord waren door de omstandigheden waarin ertoe werd overgegaan. 

Meest gelezen