Vergunning glyfosaat veroorzaakt spanningen binnen Duitse regering

Binnen de aftredende Duitse regering zijn spanningen ontstaan tussen de conservatieven en de sociaaldemocraten, door de Europese beslissing om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. De spanning komt ongelegen, net nu beide partijen niet uitsluiten om opnieuw met elkaar in zee te gaan. 

De Duitse vertegenwoordiger stemde voor de verlenging van de vergunning, op aanraden van de minister van Landbouw Christian Schmidt, een conservatief lid van de politieke familie van bondskanselier Angela Merkel. Dat was opvallend, want Duitsland onthield zich tot op heden, vanwege de verdeeldheid binnen de regering tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten.

De sociaaldemocratische minister van Leefmilieu, Barbara Hendricks, beschuldigde haar collega Schmidt ervan zijn boekje te buiten te zijn gegaan. Ze sprak van een "vertrouwensbreuk" binnen de huidige coalitie. "Zij die hopen een vertrouwensrelatie te bouwen tussen coalitiepartners", kunnen zich volgens Hendricks zo niet gedragen.     

De minister van Leefmilieu had voor de stemming nog haar collega van Landbouw uitgelegd waarom ze tegen een verlenging was gekant, met het oog op de bescherming van het milieu en de gezondheid. Volgens Hendricks waren beide ministers het eens dat Duitsland zich opnieuw zou onthouden, maar heeft Schmidt zijn woord niet gehouden.     

Schmidt legde op zijn beurt uit dat Duitsland erin is geslaagd "grote voorwaarden" op te leggen om het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel te beperken. De onenigheid dreigt de regeringsvorming in Duitsland te bemoeilijken, nu de conservatieve partij CDU en de sociaaldemocratische SPD niet uitsluiten opnieuw met elkaar in zee te gaan.

Meest gelezen