Aanvullend pensioen voor 1.400 personeelsleden Centra voor Basiseducatie

Er is een akkoord over het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie. Het gaat om ruim 1.400 personeelsleden. Dat aanvullend pensioen zal het verschil dichten tussen de pensioenrechten van deze werknemers en de ambtenaren. Vlaanderen betaalt het pensioen. De Centra voor Basiseducatie geven cursussen aan laaggeschoolde volwassenen.

De personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie krijgen vanaf 1 januari 2018 hetzelfde statuut als het onderwijspersoneel. Dat biedt allerlei voordelen, maar tegelijk dreigden ze een deel van hun pensioenrechten te verliezen omdat de voorbije werkjaren als contractueel niet zouden meetellen voor hun pensioen. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelde voor dat Vlaanderen een aanvullend pensioen zou betalen aan de getroffen personeelsleden, en de Vlaamse regering gaat daarmee akkoord. 

Vlaams minister van Onderwijs Crevits is blij: “Het werk van de ruim 1.400 personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie wordt alom gewaardeerd. Zij werken elke dag met kwetsbare groepen. Het personeel krijgt vanaf nieuwjaar een beter statuut. Het was belangrijk om ook hun aanvullend pensioen te handhaven en daar hebben we vandaag met de Vlaamse Regering een akkoord over bereikt.”

Meest gelezen