Videospeler inladen...

Crevits genuanceerd over gebruik van thuistaal op school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet helemaal gelukkig met de richtlijnen van het gemeenschapsonderwijs die stellen dat kinderen op school in sommige situaties hun thuistaal mogen gebruiken op de speelplaats en in de klas. De meerderheidspartijen zitten over het onderwerp duidelijk op een andere lijn.

De nota van het gemeenschapsonderwijs GO stelt dat leerlingen niet bestraft moeten worden als ze op de speelplaats geen Nederlands, maar hun thuistaal spreken. In de klas zou het ook mogelijk moeten zijn om bij het maken van een groepswerk leerlingen met dezelde thuistaal samen te laten werken.

De reacties op de nota waren fel. Alle partijen zijn het er wel over eens dat een goede kennis van het Nederlands cruciaal is, maar niet over de manier waarop dat best gerealiseerd kan worden. Volgens N-VA geeft de nota een verkeerd signaal. Ze laat uitschijnen dat leerlingen ook in hun thuistaal terecht kunnen op school. Het is ook belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk Nederlands oefenen, ook op de speelplaats, zegt Koen Daniëls.

De andere meerderheidspartijen zijn het daar niet mee eens. Zij benadrukken dat de nota als doel heeft de kennis van het Nederlands te verbeteren en willen de vrijheid van de scholen om dat te realiseren niet beperken. "Wij bepalen wat leerlingen moeten leren, maar hoe dat moet gebeuren laten we over aan de scholen die daarvoor de expertise in huis hebben", zegt Kathleen Helsen (CD&V). 

Die verdeeldheid tussen de meerderheidspartijen ontlokte Caroline Gennez (SP.A) de opmerking dat er in de meerderheid duidelijk niet dezelfde taal wordt gesproken.

Bezorgheid

Minister Crevits zei dat ze het globaal eens is met de positieve intenties van de nota van het gemeenschapsonderwijs die van de meertaligheid geen stigma, maar een positief punt wil maken. "Het principe dat je de thuistaal kan inzetten met als één doel, de kennis van het Nederlands verbeteren, met dat principe ben ik het eens, en dat is het kader waarbinnen het GO een visietekst gemaakt heeft."

Die nota moet wel samengelezen worden met het hele wettelijke kader, maar dat is niet noodzakelijk tegenstrijdig met een visie over hoe je meertaligheid kan inzetten.

Toch heeft Crevits het moelijk met twee punten uit de nota. "Er zijn twee passages die mij ook wat zorgen baren. De eerste gaat over het feit of het zo een goed idee is om in vele talen aan te kondigen dat hier bijvoorbeeld het computerlokaal is. Het kan niet de bedoeling zijn om alles in 27 talen te gaan orakelen", zegt de minister.

Het tweede bezwaar van Crevits gaat over het gebruik van de thuistaal in de klas. "Ik heb er geen enkel probleem mee dat kinderen die de moedertaal kennen andere kinderen helpen. Maar om nu te gaan zeggen dat we groepswerken gaan maken en dat we iedereen indelen volgens zijn thuistaal is ook niet evident, want dan kan je moeilijk zeggen dat we aan een volledige integratie werken. Dit zou een omgekeerd effect kunnen hebben. Ik vind dat dus niet het meest gelukkige voorbeeld."

Meest gelezen