Videospeler inladen...

Francken wil imam Grote Moskee toch het land uit

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat in beroep tegen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad had geoordeeld dat de imam van de Grote Moskee in Brussel toch in ons land mag blijven.  Francken: "Heeft salafisme een plaats in Europa? Ik vind van niet, desnoods trek ik naar het Hof van Justitie in Luxemburg."

Abdelhadi Sewif is imam van de Grote Moskee in Brussel. Francken had beslist om zijn verblijfskaart niet te verlengen na "erg duidelijke" signalen dat de man "salafistisch, zeer radicaal en conservatief is, en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid". De imam zou ons land dus moeten verlaten.

Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de beslissing van Francken vernietigd. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het gedrag van de betrokkene "een actuele, reële en voldoende zware bedreiging betekent voor de samenleving", en die was er niet volgens De Raad.

Francken gaat tegen die beslissing in beroep bij de Raad van State. "De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is geen inlichtingendienst", zegt hij aan VRT NWS. "Ik heb rapporten waarin duidelijk staat dat deze man salafistische preken geeft. De vraag is: laten we salafisme toe in Europa? Ik ben bereid om dit desnoods te vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg, het hoogste rechtsorgaan in Europa. Maar wat mij betreft is het antwoord duidelijk: voor salafisme is hier geen plaats."

"Hij zal de trekker niet overhalen, hij zal de bom niet doen ontploffen", aldus Francken. "Maar hij zet er wel mensen toe aan met zijn salafistische preken en zijn interpretatie van de koran. Hier is misschien geen directe dreiging, maar wel een heel duidelijke indirecte dreiging."

Meest gelezen