Videospeler inladen...

Negatief advies voor het onbelast bijklussen

De Nationale Arbeidsraad heeft een negatief advies gegeven voor het plan van de regering om gepensioneerden, al wie 4/5de werkt en zelfstandigen in hoofdberoep tot 6000 euro onbelast te laten bijklussen. Zo'n advies is niet bindend maar weegt wel op de politieke besluitvorming. 

In het zomerakkoord bereikten de regeringspartijen een akkoord om een een reeks activiteiten in het verenigingsleven en klussen voor particulieren niet langer te belasten. Uitgangspunt was vrijwilligers die een vergoeding krijgen voor hun inzet, maar daarop tot nu toe zwaar belast werden, niet te ontmoedigen.

Concreet kwamen gepensioneerden, iedereen die 4/5de werkt en zelfstandigen in hoofdberoep daarvoor in aanmerking. De limiet op hun bijverdienste werd vastgelegd op 6 000 euro per jaar. Eerst lag de begrenzing per maand op 500 euro, later werd die verhoogd tot 1 000 euro.

Concurrentie

Toen de regering een gedetailleerde lijst opstelde met taken en klussen, die in aanmerking komen voor dat onbelast bijverdienen, groeide de kritiek. Niet alleen de trainer in de sportclub en de monitor in de jeugdbeweging of de speelpleinwerking werden daarin opgenomen. Ook kinderopvang en bijlessen kwamen in aanmerking. En vooral er stonden een aantal vaag en ruim omschreven taken in. Zo is er sprake van kleine onderhoudswerken in en rond de woning of ondersteuning in rust- en verzorgingstehuizen. Kortom, jobs die ook in gewone arbeidscircuit zitten. 

En daarop kwam reactie van de werkgevers. Die vinden de lijst veel te ruim, want op deze manier vormen de onbelaste klussen concurrentie voor het reguliere arbeidscircuit. Waarom zou je nog een professionele loodgieter of elektricien laten komen, als er ook een klusser kan ingeschakeld worden? En vooral, die handige Harry hoefde dan niet eens meer in het zwart betaald te worden.

Bovendien, taken die onbelast zijn, brengen de schatkist ook niets op. Er worden immers geen sociale zekerheidsbijdragen op betaald. En dat zou uiteindelijk ons sociale zekerheidsstelsel in gevaar kunnen brengen.

Een derde kritiek kwam er uit het verenigingsleven zelf. Want daar vrezen ze geen vrijwilligers meer te vinden. Wie zich engageert voor een verantwoordelijke taak in een sportclub, jeugd- of socio culturele organisatie zal verwijzen naar het bedrag dat de regering heeft vastgelegd. En zo'n vergoeding kunnen de meeste organisaties zich niet veroorloven, is te horen in dat zogeheten middenveld.

Niet bindend, wel belangrijk

Werkgevers en werknemers vonden elkaar dus in de Nationale Arbeidsraad. Bovendien, zeggen de vakbonden, op deze manier geeft de regering met de maatregel ook het signaal dat pensioenen binnenkort niet meer zullen volstaan om rond te komen, net omdat mensen op rust al aangespoord worden om te gaan bijklussen.

De Nationale Arbeidsraad wil dat de maatregel grondig wordt bijgestuurd. Werkgevers zijn van mening dat betaald vrijwilligerswerk wel moet kunnen in strikt omschreven taken. Vakbonden zouden het liefst hebben dat het hele voorstel op de schop gaat.

In alle geval, zo'n advies van de Nationale Arbeidsraad is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal voor de regering. Het betekent immers dat er weinig draagvlak voor bestaat. In principe is het de bedoeling dat de maatregel begin volgend jaar van kracht wordt. Maar naast het advies van de Nationale Arbeidsraad is het ook nog wachten op het advies van de Raad van State. En het wordt dan vooral uitkijken of de regering haar teksten nog zal bijsturen.

Meest gelezen