AFP or licensors

"Graf van Jezus Christus" blijkt honderden jaren ouder dan gedacht

Archeologen hebben cementsporen uit de 4e eeuw op het grafbed in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem ontdekt. Dat betekent dat "het graf van Jezus Christus" veel ouder is dan gedacht.

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem blijft verbazen. Lang is gedacht dat de oudste delen van het gebouw niet ouder waren dan het jaar 1000, maar onderzoek van National Geographic en de universiteit van Athene wijst uit dat de eigenlijke graftombe binnenin het gebouw veel ouder is.

Volgens gelovige christenen hoort die graftombe toe aan niemand minder dan Jezus Christus. Die overtuiging kent haar oorsprong bij de reis van een Romeinse delegatie rond het jaar 326. Die trok in opdracht van keizer Constantijn naar Jeruzalem en duidde die bewuste plek als het graf van Jezus aan. Niet lang daarna werd een eerste monument opgericht.

AFP or licensors

Twijfel

In de eeuwen die volgden, viel de plek ten prooi aan tal van rampen en vernielingen. In 1009 werd het graf zelfs helemaal met de grond gelijk gemaakt. Nadien is een nieuwe constructie op dezelfde plek gebouwd.

Alle archeologische sporen die sindsdien in de kerk waren opgedoken, bleken jonger dan duizend jaar. Sommige wetenschappers betwijfelden dan ook dat de Heilig Grafkerk de plek markeert die de Romeinse delegatie in de 4e eeuw als het graf van Jezus Christus aanduidde.

AFP or licensors

Marmeren plaat

Vorig jaar zijn de Heilig Grafkerk en de tombe grondig gerestaureerd. Daarbij hebben archeologen onder meer de marmeren plaat verwijderd die minstens sinds 1555 op het eigenlijke grafbed van de tombe rust. Tot hun verbazing bleek onder die plaat een tweede, oudere marmeren plaat schuil te gaan.

Eerst dachten de archeologen dat die tweede plaat dateerde uit de vroege 11e eeuw, maar onderzoek van het cement tussen die plaat en het grafbed eronder heeft aangetoond dat ze veel ouder is. Uit analyses blijkt dat het cement rond het jaar 345 is gemaakt.

Rechtstreeks verband

Sluitend bewijs dat de Heilig Grafkerk zich op de plek bevindt die de Romeinse delegatie in de 4e eeuw als het graf van Jezus Christus aanduidde, is dit niet. Laat staan dat dit bewijst dat het ook echt om het graf van Jezus gaat.

Wel brengen deze resultaten de tombe in de Heilig Grafkerk voor het eerst rechtstreeks in verband met de periode waarin de Romeinse delegatie in Jeruzalem was. Bovendien liggen de resultaten van analyses van cement uit andere delen van de tombe in lijn met de historische tijdslijn van het monument. Zo is cement uit het jaar 1570 gevonden wat overeenstemt met een gekende restauratie uit de 16e eeuw.

Meest gelezen