BELGA/VERGULT

Mogelijk dubbel zoveel moslims in België tegen 2050

Het aandeel moslims in Europa, en in eigen land, zal de volgende jaren fors stijgen. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse denktank het Pew Research Center. Afhankelijk van de grootte van de migratie kan het aantal moslims in België verdubbelen.

De onderzoekers van het Pew Research Center zijn aan de slag gegaan met de huidige bevolkingscijfers van Europa (de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland). Ze hebben bekeken hoeveel inwoners per land zichzelf momenteel moslim noemt en wat bij dat segment van de bevolking de vruchtbaarheids- en sterftegraad is. De studie houdt ook rekening met migratie en bekijkt per land hoeveel asielaanvragen effectief worden goedgekeurd, hoeveel vluchtelingen een beschermde status krijgen en welk percentage daarvan moslim is.

Op basis daarvan is een projectie gemaakt van het aantal moslims per land in 2050 in drie mogelijk scenario’s: een migratiestop, een gemiddelde migratie en een erg hoge migratie.

Bij een migratiestop

Als er een volledige migratiestop is, dan zouden er in Europa tegen 2050 bijna 36 miljoen moslims zijn. Dat is ruim 7 procent van de bevolking. In dat scenario zijn er 1.250.000 moslims in België of 11 procent van het land. Ter vergelijking: momenteel zijn 26 miljoen moslims in Europa, onder wie 870.000 in België (7,6 procent).

Dat er ondanks een migratiestop toch een toename is, komt vooral omdat moslims volgens de studie momenteel gemiddeld meer dan één kind per vrouw krijgen.

Bij een gemiddelde migratie

Een volledige migratiestop lijkt niet echt realistisch, een gemiddelde migratie is een meer plausibele mogelijkheid. In dat geval wordt door de onderzoekers uitgegaan van migratiecijfers die ongeveer op het niveau van 2016  liggen. Dat was lager dan tijdens de vluchtelingenstroom van de jaren daarvoor.

Volgens die projectie zijn er tegen 2050 bijna 58 miljoen moslims in Europa of 11 procent van de bevolking. In België is dan 15 procent moslim, goed voor ruim 2 miljoen mensen. In vergelijking met nu is dat bijna een verdubbeling.

Bij een hoge migratie

Bij de laatste projectie zijn de onderzoekers uitgegaan van de migratiecijfers die we gezien hebben op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis tussen 2014 en 2016. Dan zijn er in 2050 in Europa 75,5 miljoen moslims of 14 procent van het totale bevolkingsaantal. In dit scenario telt België bijna 2,6 miljoen moslims, goed voor 18 procent van de bevolking. In vergelijking met nu is dat meer dan een verdubbeling.

Kanttekeningen

De onderzoekers maken verschillende kanttekeningen. Eerst en vooral herhalen ze meermaals dat dit om projecties gaat en geen concrete voorspellingen. Migratie is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van economische en geopolitieke veranderingen en daardoor moeilijk te voorspellen. Een nieuw conflict morgen kan overmorgen een nieuwe migratiestroom op gang brengen.

Bovendien kunnen politieke beslissingen de migratie doen toe- of afnemen. Ook het aantal asielaanvragen dat wordt goedgekeurd en de vluchtelingen die erkend worden kan erg variëren van beleidskeuzes. Daarnaast onderlijnen de onderzoekers dat verre van alle migranten en vluchtelingen moslims zijn.

De onderzoekers benadrukken ten slotte ook dat er een grote variatie is binnen in de Europese moslimbevolking met verschillende stromingen, verschillende vormen van secularisering en identiteitsbeleving. Al geven ze ook aan dat ze de verhoudingen daarover niet hebben onderzocht.

Meest gelezen