Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Rechtsgrond betonstop onmiddellijk aangevochten voor Grondwettelijk Hof

De rechtsgrond voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop, die woensdag werd goedgekeurd in het Vlaams parlement, wordt onmiddellijk aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.  

Het Vlaams parlement heeft woensdag de "codextrein", de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, goedgekeurd. Het omvangrijke decreet laat onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden. Volgens de oppositie beperkt het ook de inspraak van de burgers in de procedures. Het decreet voorziet immers dat er enkel nog beroep tegen een bouwproject kan worden ingediend door iemand die ook bezwaar heeft gemaakt tijdens het openbaar onderzoek.

Zeven milieu-organisaties stappen daarom naar het Grondwettelijk Hof: "Het gele aanplakbord van het openbaar onderzoek gemist? Of niet helemaal op de hoogte van de concrete impact van het project? Dan geldt zwijgen als toestemmen", klagen ze aan. "De tijd om te reageren op een nieuw bouwproject wordt plotsklaps gereduceerd tot de 30 dagen van het openbaar onderzoek."  Alleen wie zich gespecialiseerde advocaten kan veroorloven kan zijn rechten op een goede leefomgeving nog doen gelden, stellen ze. "Want voor gewone burgers is zo'n vergunningsaanvraag vol juridisch jargon nauwelijks leesbaar."

De organisaties klagen daarnaast aan dat het decreet het eenvoudiger maakt om nieuwe projecten toe te laten in landschappelijk waardevol gebied. "Vroeger kon dat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, voortaan zal een groenscherm als schaamlapje volstaan." De klacht wordt ingediend door Ademloos, Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Greenpeace, Natuurpunt, stRaten-generaal en Vogelbescherming Vlaanderen.
   

Meest gelezen