Videospeler inladen...

Vercamer (CD&V): "Wetsontwerp bijklussen moet worden aangepast"

Het wetsontwerp over het onbelast bijklussen kan in zijn huidige vorm niet door de beugel. Dat heeft CD&V-parlementslid Stefaan Vercamer gezegd in "Villa politica". Er moeten sector per sector betere afspraken gemaakt worden over wat wel en niet kan.

Vercamer geeft toe dat er iets geregeld moest worden, zeker voor de sport en de amateurkunsten, maar voor bijklussen in andere sectoren moeten er duidelijkere afspraken komen. "Als je zaken goed omkadert, de voorwaarden goed bepaalt en de zaken heel duidelijk hebt afgelijnd, is daar iets voor te zeggen. Alleen, zoals het vandaag voorligt, zijn de zaken niet goed geregeld en zijn er nog veel onduidelijkheden", zegt Vercamer.

De CD&V'er geeft een voorbeeld. "In plaats van te benoemen wie wat kan doen, zegt men bijvoorbeeld 'iemand die lid is van een jeugdbeweging'. Wie is dat dan? Is dat de jeugdleider die we gaan betalen in de toekomst? Dan heb  je het gevaar dat we gaan afglijden van gewoon vrijwilligerswerk naar echt betaald vrijwilligerswerk en dat kan nooit de bedoeling zijn", stelt Vercamer.

Non-profit

Ook in de non-profitsector moeten er duidelijke afspraken komen, wat betreft bepaalde zorgtaken die worden opgenomen in zo een systeem. Hoe zit het met de  kwaliteitseisen, de toegangsvoorwaarden of de ervaring die iemand moet hebben.

"Dat moet allemaal heel duidelijk afgelijnd zijn, anders zouden we naar nog ergere toestanden kunnen afglijden zoals we in een recente "Pano"-reportage konden zien. . Dat kan nooit de bedoeling zijn en het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken niet kunnen", zegt Vercamer.

Er is nog wat onduidelijkheid of de hele regeling de overheid iets zal kosten, maar Vercamer benadrukt dat de maatregel budgetneutraal moet zijn, en niet ten koste van de sociale zekerheid mag gaan.

Aanpassen nog mogelijk

In een interview met Linda De Win zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) dat aanpassingen aan het regeringsvoorstel nog mogelijk zijn. "Stefaan Vercamer zit in de commissie sociale zaken en bij de behandeling van het bijklussen zal hij de kans krijgen om zijn argumenten te geven en een debat erover te voeren. Ik ben zeker van dat we daar samen uitgeraken", zegt de Block. "In een tweede lezing zullen we alle opmerkingen, ook die van de sociale partners, meenemen."

De Block stelt ook dat uit berekeningen van de FOD Sociale Zaken blijkt dat de maatregel budgetneutraal is. Ze blijft er wel van overtuigd dat de regeling er in ieder  geval moet komen. "Dit moet doorgaan omdat de man en de vrouw op straat nood hebben aan zulke diensten die kunnen geleverd worden van een burger aan een ander burger", stelt de minister.

Videospeler inladen...

Meest gelezen