Vlaanderen wil nieuwe bouwregels, natuurverenigingen stappen naar Grondwettelijk Hof

Het Vlaams Parlement heeft een nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd, de juridische basis rond bouwprojecten. Met die nieuwe Codex wordt het moeilijker om klacht in te dienen tegen bouwprojecten. Acht organisaties, waaronder Natuurpunt, stappen naar het Grondwettelijk Hof.

Tegen 2040 wil de Vlaamse Regering een zogeheten "betonstop" invoeren: dan zouden geen extra open ruimte meer ingenomen mogen worden met nieuwe bebouwingen. Om Vlaanderen hierop voor te bereiden heeft het Vlaams Parlement een nieuwe "Codex-trein" goedgekeurd, de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Het moet makkelijker worden om een groot huis op te delen in meerdere kleinere woningen en ook om woningen dichter op elkaar te bouwen. Meer mensen komen ook in aanmerking voor een zorgwoning.

Moeilijker verzet aantekenen

Een andere nieuwigheid in de Codex is dat burgers voortaan enkel nog in beroep kunnen gaan tegen een bouwvergunning  als ze ook al verzet hebben aangetekend tegen het openbaar onderzoek. Protesteren kan dus niet meer zodra de beslissing is genomen.

"De Vlaamse politici tonen een diepgeworteld wantrouwen in hun eigen burgers", zegt Natuurpunt in een persbericht. "“Dit is in strijd met de Belgische grondwet." Natuurpunt stapt met zeven andere middenveldorganisaties naar het Grondwettelijk Hof.

Schauvliege: "we willen procedures net makkelijker maken"

Minister Joke Schauvliege (CD&V) is het helemaal niet eens met de kritiek op de Codex. "We willen de rechten van burgers helemaal niet beknotten", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "We willen wel vermijden dat projecten verzanden in eeuwige procedures. Vaak zitten mensen al met bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, maar doen ze daar niets mee. Ze schieten pas in actie als er een bouwvergunning is. Het is veel makkelijker om tijdens het openbaar onderzoek je bezwaren te laten horen, dan kan daar rekening mee gehouden worden bij de eventuele uitreiking van een bouwvergunning."

Meest gelezen